Sayfayı Yazdır

İslâm ve Bilim (1990-1997)

 • Dostça bir söyleşi Dostça Bir Söyleşi #1

  Evrende, kainatta bulunan her birim, o birimin algılama boyutundaki, algılama aracına göre mevcuttur...

 • Tanrı mı Allâh mı? Tanrı mı Allâh mı? #2

  Evrende mevcut olan her birim, yapısına ve algılama aracına göre yer aldığı katmanda, tüm evrensel öz değerlere sahiptir. "Evrense...

 • Allâh'ı tanıyalım-1 Allâh’ı Tanıyalım-1 #3

  "Hû'vel'Evvelu vel'Âhıru vezZâhiru velBâtın" "HÛ'dur; Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın..." (57.Hadiyd: 3) Yani; Zâhir, Bâtın, Evvel ve...

 • Allâh'ı tanıyalım-2 Allâh’ı Tanıyalım-2 #4

  "Kesinlikle cehennem güzergâh olmuştur (herkes oradan geçer)!" (78:21) "(İşte) o süreçte, cehennem de getirilir (Dünya'yı kuşatır)...

 • Sohbet Sohbet #5

  Her şeyi değerlendirme mekanizmamız olan "beyin", terkibi itibarıyla kimyasal bir bileşimdir. Bu kimyasal bileşim, bir biyoelektr...

 • Hakikat Hakikat #6

  Kayıtlılık, sınırlılık, kozada ölüp gitmek için var edilmişsen; kozada kalmak kolay, kozadan çıkmak ise sana zor gelecektir. Ne v...

 • Uyanış Uyanış #7

  Bütün bu varlık, “Hakikat-i Muhammediye” denilen, Hz. Muhammed’in hakikati denilen, kendini seyreden “Akl-ı Evvel” için dilenilmiş...

 • Üst Madde Üst Madde #8

  Geçmiş öze ermişlerden birisi diyor ki: "Biz, öyle bir melek tespit ettik, öyle bir varlık tespit ettik ki, O'nun bizden haberi b...

 • DOST'tan Dosta DOST’tan Dosta #9

  Esasen, sonsuzluk için var olan insan, ya şuur boyutunda kendisini tanıyıp “Sonsuz”a ayna olma huzur ve saadetini yaşayacak; ya da...

 • Ruh Cin Melek Ruh Cin Melek #10

  İnsanın, ölüm ötesi yaşamda devamını sağlayan yapısı, bilindiği gibi "RUHU"dur. "RUH" nedir?.. Elbette ki, burada sorulan ve açık...

 • Sorular ve Cevaplar Sorular ve Cevaplar #11

  Ben tasavvufla, sufizm ile ilgileniyorum diyen sen dostum... Ömrün mecazlar, sembollerle harcanıp giderken; sen, onların işaret e...

 • Kaza ve Kader Kaza ve Kader #12

  “Ben arzda (bedende) bir halife (Esmâ mertebesinin farkındalığıyla yaşayan şuur sahibi) meydana getireceğim…” (2.Bakara:30) Hükmü...

 • Kader ve Astroloji Kader ve Astroloji #13

  1400 sene evvel Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm) şöyle açıklamıştır: "Sizin birinizin ana - baba maddeleri 40 gün anasının karnında...