Kader

  • Allâh Dilediğini Yapar! Allâh Dilediğini Yapar!

    İnsanın varoluşu, Allâh'ın dilediği şekilde meydana gelmiştir, her birimiz O'nun dilediği gibi meydana geldik.Abdullah ibn Mes’ud...

  • Kaza ve Kader Kaza ve Kader #12

    “Ben arzda (bedende) bir halife (Esmâ mertebesinin farkındalığıyla yaşayan şuur sahibi) meydana getireceğim…” (2.Bakara:30) Hükmü...