İman Hakkında Yazılar

 • Niçin İman? Niçin İman?

  Niçin “Din” olayı akla değil de, imana dayandırılmış?.. İşin sır noktası bu! Akıl herhangi bir noktayı düşünürken, bütün bağlant...

 • Nefs'in Hakikatine İman Nefs'in Hakikatine İman

  Tabiat ve şartlanmalar perdelerinin kalkması, akılla mümkündür ama nefs perdesinin kalkması, ancak ve ancak iman ile olur.

 • İman Esasları "Âmentü" İman Esasları "Âmentü"

  “Âmentü” bilindiği üzere, “İslâm Dini”nin bildirmiş olduğu iman edilmesi zorunlu esaslar bütünüdür. “ÂMENTÜ “B”İLLÂHİ VE MELÂİKE...

 • Âmentü "Billâhi" Âmentü "Billâhi"

  Âmentü'ye iman etmemizin sonucunda, sonsuz yaşam tarzını kabullenmemiz ve ona göre yaşamımıza yön vermemiz istenir.

 • "B" Sırrıyla Anlayış "B" Sırrıyla Anlayış

  “…vAllâhu Aliymun Bi zatis sudur” “... Allâh içinizdekileri bilir, zira sînelerinizin hakikati O’nun Esmâ’sıdır.” (3:154)...

 • İman, getirisi olan fiilleri ortaya koyup, o fiillerin getirisini yaşamak içindir! Allâh'a İmanlı mıyız?

  “..De ki: İman etmediniz! Fakat ‘müslüman olduk’ deyin! İman henüz bilincinizde açıklık kazanıp yerleşmemiştir!.. ” (49:14)...

 • Şuur ve İman Şuur ve İman

  Vehim kuvveti, yani yoku varsanıp, varı yok sayma özelliğinin üstesinden gelecek olan insandaki güç; akıl değil, imandır!...

 • İman ve İkân İman ve İkân

  Kişinin cennette erişeceği nimetler, Dünya’da erişebildiği düşünce kapasitesi kadardır...

 • İman Bilgisi İman mıdır?.. İman Bilgisi İman mıdır?..

  İman yaşantısı, kişinin idrak ettiği iman gerçeği istikametinde düşünüp, olayları ve yaşamı imanı ile değerlendirmesidir...

 • Niye İman? Niye İman?

  Allâh’a “B” sırrıyla iman edip, hilâfetinin gereği olan amelleri doğal olarak fiysebilillâh ortaya koyabilenler, müminlerdir...

 • Evliya Gibi Kişi Neden İmansız Öldü?! Evliya Gibi Kişi Neden İmansız Öldü?!

  Hani bakarız kişinin konuşmalarına, anlattıklarına da, deriz ki, “evliya gibi adam”!.. Ama bir de bakarlar ki, o kişi “imansız” gi...

 • İman Neye? İman Neye?

  Kişi, genetikten gelen veriler, şartlanmaları, değer yargıları ve duyguları ile dışsallık yaşamı içinde, kozasında ömrünü sürdürür...

 • Hz. Muhammed'e İman Hz. Muhammed'e İman

  Kesin olarak bilelim ki, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’a iman etmemiş olanın, “ALLÂH”a imanı yoktur! Tanrısı olabilir! Niçin bu böy...

 • Allâh Rasûlüne Gerçekten İnanıyor muyuz?.. Allâh Rasûlüne Gerçekten İnanıyor muyuz?..

  Allâh Rasûlü ve son Nebisi’nin “kader” adı altında açıkladıklarıyla, günümüz biliminin tespitlerini bir arada inceleyin.....

 • Yanmamak için Yanmamak için

  Stres ve bir kısım hastalıklarınızın yakışından kurtulmanız için “Rabb-ül âlemîn”e iman etmeniz zorunludur! “Rabb-ül âlemîn”i tan...

 • Gizli Şirk, Şirk Değil midir? Gizli Şirk, Şirk Değil midir?

  Şirk, kişinin ALLÂH adıyla işaret edilen dışında tapınılacak bir obje kabul etmesi ve ona kulluk ederek yaşaması hâlidir.....