Sayfayı Yazdır

Rasûl, Nebi, Velî Hakkında Yazılar

 • Nebi-Velî-Vahiy-İlham Nebi - Velî; Vahiy - İlham

  Hakk’tan Nebiye açılan bir manevî kanal ile, hakikat zuhur eder! Velî ise, yaptığı belli çalışmalar sonucu Hakk'a varır...

 • Ve Rasulihi... Rasûlüne 'Ve Rasulihi'... Rasûllerine

  Rasûle iman etmen gerekir ki, kendi derinliğine, özüne inesin; derinliğinde özünde ilâhî hakikatleri bulabilesin!

 • Halifetullâh Halifetullâh

  Allâh, “insan”ı, yeryüzünde “halife” olarak yaratmıştır. Bu Kur’ân-ı Kerîm’de açıklanan kesin gerçektir! Acaba biz insan olduğum...

 • Rasûlullâh'ı Okumak Rasûlullâh'ı OKUmak

  Kur’ân-ı Kerîm’i “oku”mak çok çok önemli de... Acaba bizi O’nunla yüz yüze getiren Allâh Rasülü’nü “oku”mak daha mı geride?.. All...

 • Peygamber mi?.. Peygamber mi!?..

  Bugün de “PEYGAMBER” kelimesini Kur’ân çevirilerinde kullanmanın yanlışlığına dikkati çekmek istiyorum...

 • Abd ve Rasûl Oluşuna Şehadet Ne Demektir?.. Abd ve Rasûl Oluşuna Şehadet Ne Demektir?..

  “Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh” diyebilirsek; bunun sonrasında “Ve eşhedü enne Muhammeden AbduHÛ ve RasûluHÛ” diyebilmek nasıl olur?...

 • Ben "Muhammedî"yim Ben "Muhammedî"yim!

  “Muhammedî olmak” demek, insanların kalbinde, özünde, şuurunda “Allâh”ı görmek demektir!

 • Hz. Muhammed Neyi Okudu? Muhammed Neyi OKUdu?

  OKUMAK, bir anlamıyla, seyredilenin nereden, neden, nasıl gelip, hangi hedefe yönelik akış içinde olduğunu kavramaktır.

 • Hz. Muhammed'i Tanıyamayanlar Hz. Muhammed'i Tanıyamayanlar

  Rasûlullâh’a “Allâh’ın Postacısı” demek, en azıyla, O’nu, “yaptığı görevin şuurundan yoksun olmakla” tanımlamaktır ki.....

 • Hz. Muhammed Allâh Rasûlü'dür Hz. Muhammed, “Allâh Rasûlü”dür, Cibrîl Elçisi Değil!

  Olağanüstü özelliklerle bezenmiş muhteşem bir Zât, nasıl olur da ne getirdiğinden gâfil bir gök tanrının elçisi olabilir?...

 • Muhammed Farkı Muhammed (aleyhisselâm) Farkı

  İsmi “ALLÂH” olan, bize Hz. Muhammed (aleyhisselâm) tarafından bildirilmiştir! Çünkü O, bir peygamber değil, “RASÛLULLÂH” idi! Fa...

 • Hz. Muhammed'e İman Hz. Muhammed'e İman

  Kesin olarak bilelim ki, Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’a iman etmemiş olanın, “ALLÂH”a imanı yoktur! Tanrısı olabilir! Niçin bu böy...

 • Yenileyicinin İşlevi Yenileyicinin İşlevi

  Zamanın yenileyicisi, insanlık âleminde “MUHAMMEDΔ güneşin tüm haşmetiyle görülebilmesi için gereken hizmeti vermektedir...

 • Hz. Muhammed'in Mucizevî Tespiti Hz. Muhammed'in Mucizevî Tespiti

  Yeryüzüne gelmiş en muhteşem beyin Allâh Rasûlü Muhammed (aleyhisselâm)’ın mucizevî bir tespitini açıklamak istiyorum bugün.....

 • Muhteşem İrsâl Muhteşem İrsâl

  “Nokta”, irsâl oldu âlemlere “beyin” adıyla da... “Beyin” aynasında seyreyledi kendini! “Beyin”le seyredince kendini, “Beni göre...

 • Velâyet Türleri ve Mertebeleri + Nübüvvet Türleri Velâyet Türleri ve Mertebeleri

  “Velâyet”; “Nefs”in hakikatini hissettikten sonra, takdir edilen ölçüde ve dilenilen şekilde gereğini yaşama hâlidir! Allâh isimle...

 • Velâyet Kemâlâtı Velâyet Kemâlâtı

  Velâyet istidadına sahip o yolda birtakım çalışmalar yapan kişi; aldığı güçlü ilim ve idrak ettiği hakikat ile ruhanîler arasında...

 • Ricali Gayb hakkında Ricali Gayb (Görevli Velîler) Hakkında

  Manevî görevliler diye bilinen “Ricali Gayb” iki gruptur. A) Karar organı, Divan B) İcra organı, Ricali Gayb ordusu...

 • Divan Hakkında “Divan” Hakkında

  İdare mekanizması dediğimiz “Ricali Gayb” yani görevli kişilere gelince... “Ricali Gayb”; Dünya’daki toplumların idaresiyle görevl...

 • Tasarruf Nedir? Tasarruf Nedir?

  “Tasarruf” olayı ne?.. “Tasarruf” dediğimiz şey, görevli velîlerin yapılar üzerinde onları diledikleri tarza yönlendirme özelliği...

 • Mehdi ve Mehdîlik Mehdi ve Mehdîlik

  Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın bazı açıklamalarında görüldüğü üzere, Allâhû Teâlâ’nın her yüz yılda bir, dini yenileyici, canlandı...