1. Hayatın, hayal desteği; sükûtuhayal ise gerçeğidir!

 2. Karşılaştığın sükûtuhayaller, Allâh sistem ve düzeninin gerçekleridir!.. Sistemi öğrenmeyişinin faturasıdır!

 3. Hayallerle ördüğün kozanın dışındaki gerçekleri araştırmazsan, bil ki yarın seni pek çok sükûtuhayal beklemekte!

 4. Nankörlüğü kime yaptığının idrakında olmayanlar, bir gün bunu pek acı bir şekilde öğreneceklerdir; ki artık telâfisi de mümkün olmayacaktır!

 5. Tüm cehenneminin ateşini söndürecek olan tek şey, takdire rızadır!

 6. İsyan etme! Hikmetini görmeyi bekle!

 7. Aptallar arasında en az aptal olan, akıllı demek değildir!.. Aptallar arasında en az aptal olan, akıllı kabul edilse bile!

 8. Cahiller arasında cehaleti en az olan, “Âlim” kabul edilse bile; “Ârif” değildir bana göre...

 9. Taklitçiler arasında taklidi en az olan, hakikati biliyor sanılsa da “muhakkik” değildir!

 10. Aşk birime midir; birimdekine mi ?..

 11. Tahkiki imanı olmayan müslüman; erkek elbisesi giymiş kadın gibidir.

 12. Liyâkattan bahseden, “müşrik”tir.

 13. Tenzihte haddin aşılması “şirk”; teşbihte haddin aşılması “KÜFÜR”dür!

 14. İnsan, düşünce boyutunda yaşayan varlıktır. Hayvan ise, üç boyutlu dünyada yaşıyan varlıktır.

 15. Tanrı yokmuş gibi düşün, varmış gibi yaşa! Asla “Allâh”tan gâfil olma!

 16. Beyin düşünerek öğrenir, “Ruh” ise defalarca tatbik ederek öğrenir!

 17. Nüzûl; bâtından zâhire çıkıştır... Urûc; zâhirden bâtına geçiştir.

 18. Akıl durursa; beden hareket eder, zekâ çalışır!

 19. Akıl, derin tefekküre yöneldiğinde; beden, zaruretsiz eylemlerden uzaklaşır.

 20. Göz odur ki, insanı hidâyete erdire!..

 21. İnsanı dalâlete sürükleyen gözün kullanıcısı, İblis’tir!..

 22. Bir insan ihtiyacını karşılayacak çok hayvan bulabilir... Ama, bir insanın düşüncelerini paylaşacağı bir insana ihtiyacı vardır.

 23. Allâh’ın ahlâkıyla ahlâklanmak fevkalâde zordur... Bundan da daha zor olanı, beşerin arasında gereklerine uyarak yaşayabilmektir.

 24. Olan şey değil, algıladığın şey önemlidir.

 25. Rızık; senin yaradılış amacına göre “sana takdir edilenler”dir.

39 / 69

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!