Gayrı Nedir?

Yâ Gavs. Ashabına söyle, onlardan kim bana vâsıl olmak isterse, benden gayrı her şeyden sıyrılıp çıksın!

“BEN”den gayrı her şeyden sıyrılıp çıksın;

Cümlesini, sanki O’ndan gayrı birçok şeyler varmış da onlardan çıkılması gerekiyormuş gibi anlamak çok büyük bir hatadır!

O’ndan gayrı şeyler var da, onlardan çıkılması gereklidir, değil burada anlatılmak istenen! Burada istenilen ve işaret edilen şey, O’ndan ayrı görmeyi ve O’nu da o görülen şeyle kayıtlamayı terktir!

Biz görülen her şeyin, Hakk’tan ayrı bir varlık olarak mevcut olduğunu sanırız! Ve o görülen şeyin ardında da Hakk’ın var olduğunu tasavvur ederiz. Hâlbuki iş böyle değildir!

Algıladığımız her şey, O’nunla kaîmdir! Ancak O’nu, şeyin sûret veya mânâsıyla kayıt altına almak, büyük bir gaflet olur. İşte “çık” hükmü, o sûret veya mânâ ile beni kayıtlayıp, buna göre hakkımda hüküm verme, demektir.

Kim ki, gördüğündeki mânâ ile Allâh’ı kayıt alma gafletine düşer, o artık çok yoğun bir perde ile perdelenmiş demektir.

50 / 84

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!