Şirk ve Hakiki Fâil

Sonra sordum:

Hangi fiiller indînde faziletlidir?

Benden gayrının kalmayıp, içinde cennet ve cehennemin bulunmadığı, yapanın kaybolduğu!

 

“…(Oku) ATTIĞINDA SEN ATMADIN, ATAN ALLÂH’TI!..” (8.Enfâl: 17)

“HÂLBUKİ SİZİ DE YAPTIKLARINIZI DA ALLÂH YARATMIŞTIR!” (37.Sâffât: 96)

Bu âyeti kerîmelerin sırrına erildiği zaman, yukarıda belirtilen, yapanının içinde olmadığı fiiller hâli ortaya çıkar.

Bu sır anlaşılmadığı sürece de kişinin hâli gizli şirkolarak ifade edilen “şirki hafî”dir!

“Gizli şirk” nedir?

Mutlak ilim, irade, kudret ve kuvvet, yaratan Allâh olduğu hâlde; kişinin Allâh’tan ayrı varlıkları var kabul edip, “Cüz’i” kelimesi eşliğinde, onlarda bir irade, kudret, kuvvet, yaratıcılık tevehhüm etmesidir.

Bazı okuyucularımız soracaktır, “tevehhüm etmek” ne demektir diye; hemen onu da açıklayalım... Gerçekte öyle bir şey olmadığı hâlde, çeşitli sebeplerden dolayı o şeyi varmış gibi kabul etmek...

İşte kişinin, Aliym, Müriyd, Kaadir, Muktedir, Mütekellim isimlerinin mânâlarını, birimlerin kendi aslî vasıfları şeklinde kabul etmeleri; “cüz’i ilim”, “cüz’i irade”, “cüz’i kudret”, “cüz’i kuvvet” varsanmaları, “gizli şirk”tir!

Çünkü sonsuz-sınırsız AHAD olan ALLÂH, “cüziyet” kavramını kabul etmez... “Cüziyet” müşahedesi ise “gizli şirk” hâline yol açar!

Avamın, cüziyet görüşü, “gizli şirk”tir...

Havâssın ise “gizli şirki” görüşü veya kabulü, şirktir!

Yani, “şirk” görmek, “şirk”tir!

Fâil olarak Allâh’ı görmediğin anda bu, “gizli şirk” denilen hâldir! Çünkü gerçekte, fâil TEK’tir, o da Allâh’tır!

Öte yandan Havâss, ârifler, velîler, Hakk’ı müşahededen perdelendikleri zaman “şirk” görmüş olurlar... Ve bu görüşleri ile de şirke girmiş olurlar...

“Gizli şirk” kalktığı zaman, o faziletli fiiller meydana gelirki, fiilin fâili içinde olmayıp, fâil Allâh olur... 

55 / 84

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!