Şimdi irfan vaktidir,

Takvaya hâcet kalmadı

Zevk-i vicdan vaktidir,

Feryada hâcet kalmadı.

             Ehli vahdetten alanlar

             İlmi tevhid dersini

             Gizli irfan buldular,

             Fetvaya hâcet kalmadı.

Hamdülillâh sofiya

Aydık müsemmadan haber

Zâtı mazhardır gönül

Esmâya hâcet kalmadı.

             Etti şems-i ehadiyet

             Burc-u vahdetten tulû

             Leyl-i firkat zâli oldu

             Ay’a hâcet kalmadı.

Hakk’ın feyzi âleme

Düpdüzdür anlar isen,

Bu görünen mevcudat

Bir yüzdür anlar isen

             Enbiyânın geldiği,

             Dört kitabın indiği,

             Her lisanın dediği,

             Bir sözdür anlar isen.

Hak vechini görmeye

Gözü dönmüş Âdeme

Bu âyinede âlem

Bir tozdur anlar isen.

                                                 GAYBÎ

 

Ol bir ile bir oldu

Cümle âleme dolan

Böyle sultanlık kılan

Kulluk kılası değil

             Erişmeyen vahdete 

             Vahdetteki lezzete

             Girerse de cennete

             Lezzet bulası değil

Dost iline girmeyen

Varın dosta vermeyen

Hakk’ı burda görmeyen

Yarın göresi değil!..

           İkiliği silmeyen

          Hakk’ı burda bulmayan

          Gaybi kendin bilmeyen

          Rabbin bilesi değil.

                                                GAYBÎ

 

Hak nazar etse kuluna 

Kendözünü üryan görür,

Mânâ yüzünden ol kişi

Kendözünü hayran görür.

                 Eğer âbid eğer zahid

                 Bu tevhidi anlamazlar 

                 Dost Zâtına mazhar düşen,

                 Kendözünü insan görür.

Şeş cihetin perdesinden,

Geçen ârif söyler bunu.

Bu menzile erşenlere,

Kendözünü umman görür.

             Aşk ile başım hoşdürür,

             Kande varsam yoldaş dürür.

             Yıl on iki ay sarhoş dürür

             Aşk meyin içti canımız.

Mûti olduk aşk hâline 

Bakmadık dünya malına

Girdik erenler yoluna

Dürüst oldu imanımız.

                                                             GAYBÎ

 

Düşü düşüp aldanma

Kendin hayrete salma

Hakk’tan gayrı ne vardır

Tâbire muhtaç ola?

          Sana âlem görünen

          Hakikatte Allâh’tır!

          Allâh birdir vAllâhi

         Sanmaki birkaç ola!

Bu sözlerin meâli

Kişi kendin bilmektir

Kendi kendin bilene

Hakikat mir’âc ola

        “Hak” denilen özündür!

        Özündeki sözündür

        Gaybi özün bilene

        Rubûbiyet tâc ola!

                                                 GAYBÎ

81 / 84

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!