Sonsöz

Bu kitabımızda sizlere inceleme ve müşahedelerimizden anlayabildiğimiz kadarıyla bir şeyler nakletmeye çalıştık...

Kur’ân-ı Kerîm’in ilk nâzil olan beş âyeti, ilk nâzil olan Sûresi ve takva=korunmanın esaslarını bildiren Bakara Sûresi’nin ilk âyetlerinden anladıklarımızın bazılarını huzurunuza arz ettik...

Tespitlerimizde ne dereceye kadar başarılıyız, bunu elbette ki konunun ehilleri değerlendirecektir...

Ancak her şeyin ötesinde, konulara “dar açıyla”; “branş” kısıtlaması olmadan bakmanın getireceği geniş perspektif neler kazandırır, bunu fark ettirebildiysek, ne mutlu bize!..

Öte yandan kesinlikle biliyoruz ki, bir kısım günümüz “molla kasım”ları da bizi kınayacak ve derekelerine göre bizi itham edeceklerdir; bu konuları çağdaş bilimler eşliğinde yeni nesle anlayacağı bir dille anlattığımız için!..

Varsın olsun!.. Onlar da bahçenin bir ayrı güzel yaratıklarıdır!..

“Aklım bunları almıyor!” diyenler, bildikleri gibi devam etsinler; namazlarını kılıp, oruçlarını tutup, hacca gidip, zekâtlarını versinler; elbette ki bu kendileri için çok faydalı olacaktır... Yediğinin terkibini bilmesen de, ondan yararlandığın gibi!..

Ama, “Ben, neyi niye yaptığımı kavrayarak, fiillerimi gerçekleştirmek istiyorum” diyenlere de lütfen engel olmasınlar... Gölge etmesinler!

Çağımız yüksek elektronik çağıdır... Uluslararası iletişimin olağanüstü boyutlara ulaşması sonucu gerçekten saptırtan propoganda, istemeseniz dahi evlere girmiş durumdadır...

Yasaklama ile artık bir yere varılamayacaktır!.. Önümüzdeki yıllarda, Allâhu âlem, tüm yasak duvarları yıkılacaktır!..

Bizim şimdiden, “Dini çağdaş bilimler eşliğinde, akla ve mantığa hitap eder şekilde anlatmak” mecburiyetimiz vardır; eğer gelecek nesillere Hz. Muhammed yolunda hizmet vermek istiyorsak...

İSLÂM’a hizmetin yolu, “zorlaştırmayıp, kolaylaştırmaktan; soğutmayıp, sevdirmekten” geçer.

Çağdaş insan, “Bu böyledir, bunu böyle kabul edeceksin!.. Edersen et, etmezsen defol git!.. Sen kâfirsin!” zihniyetine tebessüm ederek, yoluna devam etmektedir!..

Eğer gerçekten, samimi olarak İslâm’a hizmet vermek istiyorsak... Çağdaş insana, yeni nesle bu konularda yardımcı olmayı arzuluyorsak…

Çağdaş insana, onun lisanıyla, onun dünyasından, onun ilmiyle hitap etmek ve tüm sorularının cevaplarını mantıksal bütünlük içinde, çelişkiye düşmeden, kavrayacağı biçimde izah etmek mecburiyetindeyiz.

Bir İslâm düşünürü, bir tasavvuf ehli olarak, Allâh’ın bahşettiği ilim içinden, şimdilik anlatabileceklerimiz bunlar...

Eğer isâbet ettiysek, şükürden aczimi itiraf ederim...

Yanıldığım yerler var ise, Allâh gerçeğine erdire!..

Kesin gerçek şudur ki, ALLÂH kulu ve Rasûlü Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)’ın tüm bildirdiklerini tasdik eder, bu yolda hizmet vermeyi niyaz ederiz.

Allâh hepimizin muîni ola! 

68 / 68

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!