1 Mart 1998

Üstad

− “FITRAT” nedir ve nasıl oluşur?..

Cevaplar

− Fıtrat, herhangi bir şekilde halkeden değil, varoluş gayesine bağlı olarak halkedendir. Bütün mevcudatın halkedilişindeki ilk aşamadır.

− Birimin ya da varlığın varoluş gayesini oluşturan programdır. Kudret sıfatının zuhuruyla oluşur, diye düşünüyorum.

− Varlığın özündeki yaratıcılığın kendi mânâlarını seyretmek için Esmâ’sını belli terkipler hâlinde programlaması ve aşikâre çıkartması.

− Allâh’ın seyretmeyi dilediği terkibin oluşması fıtrat’tır. Dilemesiyle oluşur.

− Dilediği gayeye uygun olarak birimlerindeki Esmâ terkibine denir fıtrat...

− Öz yapının dilediğini oluşturma mekanizmasıdır.

− Yaradılış özelliğimiz, programımızdır. 120. günden oluşarak doğum anına kadar sürer.

− Seyretmeyi dilediği mânâları, Esmâ terkipleriyle, mânâlara uygun bir biçimde ortaya koyan...

− Tek’in dilediğini dilediği programla oluşturmasıdır.

− Fıtrat, ilâhî programlamadır. Tüm mevcudatın özündeki programlamadır.

− Teslim olunan program. Boyutsal inişle tafsile gelen ayânı sâbite’nin çoklukta algılanışı.

− Var edilenin varoluş programı (düzeltme).

− Fıtrat, mânâlarımın seyridir. Ne oranda dilediysem seyri de ona göre oluşur.

− Varlıkların varoluş gayesi.

− Fıtrat, varoluş programıdır...

− Ortaya çıkacak tecellilerin programlanması ve yaratılmasıdır...

− Allâh’ın programlamasıdır... Dilemesiyle oluşur...

− Her boyuttaki birimlerin varoluş amaçlarına uygun olarak formatlanmasıdır.

Üstad

− FITRAT nedir, nasıl oluşur idi sorum..?

Cevaplar

− Fâtır’ın dilediğini gerçekleştirmek üzere oluşturduğu terkip… Fıtrat, ilk yaratmak demek olan yaratılışın ilk tarz ve hey’etini ifade eder…

− Fıtrat ana programdır ve çevre, yüksek enerji, sistemin çıkarlarına göre şekillenir.

− Varoluş programıdır. 120. günde oluşur.

− İlk yaratılış programı...

− Programlanış ve yaradılıştır. 

2 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!