17 Mart 1998

Üstad

− Deminki sorumu yeni girenler için tekrarlamak zorundayım galiba...

“Mallarınız ve evlatlarınız sizi ALLÂH İsmiyle İşaret Edilen’in zikrinden alıkoymasın!.. Bunu yapanlar hüsrana uğrayanlardır”!.. (63.Münafikun: 9)

“Mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihandır; Allâh indînde ise büyük mükâfat vardır”!.. (64.Teğabun: 15)

Evlat ve maldan yüz çevirip, bir köşeye oturup, her gün birkaç bin defa “ALLÂH”, “Rahmân” kelimelerini tekrar etmeyi ihmâl etmemek Mİ?..

Yoksa daha başka bir mânâ da var mı bu Kur’ân uyarısında?..

Cevaplar

− Dediklerinizi anlamaya çalışıyorum Üstadım.

− Evlatlar tâbiri Esmâ’yı ifade ediyor sanırım... Esmâ müşahedesine takılı kalmak sıfat ve zâttan, dolayısı ile Allâh zikrinden uzak kalmak demek olabilir...

− Evlat ve malla perdelenmeyip, her şeyin hakkını vererek Rasûlullâh Efendimiz’in getirdiklerini en iyi şekilde değerlendirip ölüm ötesine hazırlanmak...

Üstad

− … Esmâ, sıfat gibi mecazları geç artık!.. O kelimelerin ardındaki anlamla konuş!..

Cevaplar

− Evlat ve mal ile kastedilen meşgaleleri, onlardan yüz çevirmeden doğru yerlere oturtup asıl hedefe ulaşmak için çalışmalar yapmak gerektiğini anlıyorum.

− 1. ALLÂH’ı zikirden gâfil olmamam... 2. İnfak etmek...

− Malları, evlatları vb. gayrı görmeyip hakkını vermek olarak algılıyorum.

− Allâh ismini tekrar etmek kolaydır, dile sığar... O isimle İsimleneni zikretmek zordur, dile sığmaz! “Yerlere ve göklere sığmam mümin kulun kalbine sığarım!” Burada kalp, şuur mânâsına. 13 Mart sohbetinde belirttiğiniz gibi, “isim”i değil o isim adresinde ki özellikleri bulup yaşantıya geçirmek gerekli diye düşünüyorum...

“Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Bâkî kalacak güzel işler ise Rabbinin katında daha hayırlıdır.” (18.Kehf: 46)

Üstad

− Evet... Bu âyetleri nasıl anlayabiliriz?..

Cevap

− Bu dünyanın gailesinin yanında aslolanın gaflete düşülerek unutulmaması ikaz ediliyor.

Üstad

− Aslolan ne?..

Cevap

− Aslolan; “ne yana dönersen vechini görürsün”ü yaşamak... 

36 / 117

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!