33. Ahzâb Sûresi

Medine-i Münevvere’de, 97. sırada nazıl olmuştur... Ahzab (hendek) savaşından ve o savaşda İslam’a hasım olan hizibler’den bahsetmesi dolayısıyla bu isimle anılmıştır... Kur’an’da “Ey O Nebiy!” diye Hz.Rasulullah’a nübüvveti yönüyle hitab ederek başlayan üç sureden biridir (diğerleri: Talak ve Tahriym’dir) ve içinde Nebiy kelimesi (“en-Nebiy” diye 15 defa) en çok geçen bir suredir...

Ahzab SuresindeHz.Rasulullah s.a.v.in nübüvvetine nisbetle bazı hükümler, O Nebiy’nin mü’minlere kendi nefslerinden daha evla olduğu, Hz.Rasulullah’ın “üsve-i hasenegüzel numune” olduğu, Hz.Muhammed’in (s.a.v.) Rasulullah ve HatemünNebiy olduğu, O Nebiy’e Allah ve melaikesinin salat ettiği ve iman edenlerin de O’na salat ve selam etmesi gerektiği, ehl-i beyt’in özel durumu, “İnsan”ın yüklendiği emanet,... gibi bir çok önemli konu açıklanıyor.....

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Ey Nebi! Allâh’tan (açığa çıkarttıklarının sonuçlarını yaşatacağı için) korunanlardan ol! Hakikat bilgisini inkâr edenlere ve münafıklara (ikiyüzlülere) uyma! Muhakkak ki Allâh Aliym’dir, Hakiym’dir.

2-) Rabbinden sana vahyolunana tâbi ol... Muhakkak ki Allâh, yaptıklarınızı (yaratan olarak) Habiyr’dir.

3-) Allâh’a tevekkül et! Esmâ’sıyla hakikatin olan Allâh, Vekiyl olarak yeterlidir!

4-) Allâh hiçbir erkeğin göğüs boşluğunda iki kalp oluşturmamıştır! Kendilerinden zihar (eşini anası gibi kabullenerek kendine haram kılma) yaptığınız eşlerinizi, analarınız kılmamıştır. Evlatlık kabullendiklerinizi de oğullarınız kılmamıştır. Bunlar boş laflarınızdır! Allâh Hakk’ı bildirir; doğru yola O hidâyet eder!

5-) Onlara (evlatlık aldıklarınıza), babalarına nispetle hitap edin... Bu, Allâh indînde daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, bu durumda onlar, sizin dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır... Hata yaptığınız şeyde üzerinize bir suç yoktur... Fakat kasıtlı düşünerek yaptıklarınız hariç... Allâh Ğafûr’dur, Rahıym’dir.

6-) En Nebi, iman edenlere, kendi benliklerinden daha önceliklidir! Onun eşleri onların (iman edenlerin) analarıdır! Akrabalar da Allâh’ın Kitabında (diğer) iman edenlerden ve muhacirlerden, (mirasça) birbirlerine daha önceliklidirler... Dostlarınıza dinen iyilik işlemeniz hariç... Bu, Bilgi’den bir hükümdür.

7-) Hani biz Nebilerden taahhüt almıştık; senden, Nuh, İbrahim, Musa ve Meryemoğlu İsa’dan da... Onlardan (bu âyette bahsedilen Nebilerden) ağır bir taahhüt aldık.

8-) Sadıklara sıdklarının gereği sorulsun (denensinler bu konuda) diye... Hakikat bilgisini inkâr edenler için ise feci bir azap hazırlamıştır.

9-) Ey iman edenler... Size olan Allâh nimetini hatırlayın... Hani (Hendek savaşında) size ordular geldi de onların üzerine bir fırtına ve görmediğiniz ordular irsâl ettik... Allâh, yaptıklarınızı (yaratanı olarak) Basıyr’dir.

10-) Hani size hem üst tarafınızdan ve hem de aşağı tarafınızdan geldiler... Hani gözleriniz kaymış, yürekleriniz ağzınıza varacak hâle gelmiştiniz! Allâh hakkında türlü zanlarda bulunuyordunuz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!