Halife "İnsan" #3

İnsanın yeryüzünde varoluşunun amacı hilâfetinin hakkını vererek yaşamasıdır...

Halife oluşunu değerlendirebilmek ise, kendi hakikat ve orijinini fark edip; gereğini hissedip, yaşamakla mümkündür...

İnsanın hilâfetini yaşayabilmesi, doğup yaşadığı bölgenin şartlanmaları, duyguları ve değer yargılarından arınıp, “Allâh ahlâkı ile ahlâklanması”ndan geçer...

“ALLÂH Adıyla İşaret Edilen”in ne olduğu kavranılmadan da, O’nun “ahlâkı” hiçbir şekilde bilinemez!

Bu bilinmediği takdirde ise, kendi kafasında yarattığı tanrısını “Allâh” adıyla etiketleyerek; kendi şartlanma, duygu ve değer yargılarıyla tanrısını bezeyerek; onu belli bir ahlâka büründürür... Sonra da onun aynasında kendisini seyrederek, en mükemmele vardığı hayali içinde kendisini avutarak bu dünyadan ayrılır...

İlim, gereği yaşanmak için ARAÇTIR!..

Hilâfetini yaşayabilmek ise AMAÇTIR!..

Halife olarak yaratılmış insan için tek amaç da bütün engelleri aşıp, bunu yaşayabilmektir...

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:46 Tek'i bilmek, esasında, nihai amaç değil. Tek'i bildikten sonra esas iş başlıyor.

01:21 Kuantum boyut içinde gerçekte çokluk kavramı olmadığını, çokluk kavramının bir algılama özelliği olduğunu bilim de tespit etti.

01:36 Olay, İnsanın, "İnsan" adı verilmiş olan yapının, kendini tanıması olayı.

02:15 Şimdi varlık tekse, o zaman İnsan dediğimiz varlığın kendini tanıması olayı mühim burada, Tekliği bilmek değil!

02:20 Biz Halife meydana getireceğiz ve ona bütün isimleri talim ettik diyor. Bütün isimleri talim ettik ifadesinin anlamı, Tek'de mevcut olan bütün o Esma-ül Hüsna diye bilinen özelliklerin, insan beyninde açığa çıkabilecek bir özellikte olduğu vurgulanıyor.

02:50 Yani, insan denen varlığın Halife olmasının sebebi, Esma-ül Hüsna'nın bütün özelliklerinin potansiyel olarak kendisinde varolması.

03:04 İnsan adı verilen şuur varlık, beden değil şuur varlık, ölümsüz varlık, çünkü Esma-ül Hüsna da Hay ismi var, senin beyninde de ama beyin derken et beyini kastetmiyorum, et beyin, sadece beynin algılamasıdır. Gerçekte, et beyin yoktur, kuantum beyin vardır. Kuantum beyin potansiyel olarak bütün Esma özelliklerine sahiptir ve insan bu kuantum beyin olduğu icindir ki halifedir.

04:39 Tasavvuf ehli bunların hepsini uygulamalarıyla yaşamış ve keşfen bunları anlatmıştır.

05:50 Ben bütün bu anlatılanların, mecaz yollu, sembol yollu, misal yollu anlatımların gerçekteki karşılıklarını fark ettirmeye çalışıyorum, keşfedebildiğim kadarıyla, Allah'ın nasip ettiği kadarıyla.

06:21 Eğer kendindeki bu Esma-ül Hüsna ile işaret edilen özellikleri fark edebilirsen, yaşamın Dünya'dayken daha cennete, cennet hayatına dönüşmeye başlar, huzura erersin, ölüm senin için sadece bir boyut geçişidir. Kabir alemin cennet müşahedesiyle huzur aleminde geçer, cehennemin ne olduğunu görürsün.

06:47 Dünya'da da zaten cehennemi yaşayan sayısız insan var, sebep kendini tanıyamaması.

06:58 Bütün işin özel noktası kendini tanıma noktası. Hiçbir zaman bu bahsettiğiniz ekollerde kendini bu yönleriyle tanıma konusu açıklık kazanmamıştır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!