66. Tahriym Sûresi

Tahriym Suresi, Medine-i Münevvere’de, tüm sureler itibarıyla 106. veya 109. sırada nazıl olduğu rivayet edilir... 12 ayettir... Hz.Rasulullah’ın hanımları ile arasında geçen bir olayadan sonra bazı yiyecekleri/veya bir cariye eşi’ni kendisine haram kılması dolayısıyla, “haram kılmak” anlamına gelen “Tahriym” adını almıştır... Hz.Rasulullah’ın aile hayatına ait ayetleri dolayısıyla “Nebiy Suresi” diye de isimlenmiştir...

Tahriym Suresinde: Bazı nübüvvet işleri, haram kılmak gibi... Aile ve eşler arasında bazı incelikler... Allah, Cibriyl ve mü’minlerin salihi Hz.Rasulullah’ın dostudur... Aile reisi, ehlinden sorumludur... Meleklerde duygusallık yoktur... Mazeret geçersizidir... Nasuh Tevbde... İbretlik örnek Hz.Nuh ve Hz.Lut’un aileleri ve eşleri... Fravun’un karısı ve Hz.Meryem ile onların güzel örnekliği,... gibi konular açıklanmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Ya eyyühenNebiyyu lime tuharrimu ma ehallAllâhu leke tebteğıy merdate ezvacike, vAllâhu Ğafûrun Rahıym;

Ey Nebi! Allâh’ın sana helal kıldığı şeyi, hanımlarının gönlü olsun diye niçin (kendine) haramlaştırıyorsun? Allâh Ğafûr’dur, Rahıym’dir.

2-) Kad feradAllâhu leküm tahıllete eymaniküm* vAllâhu mevlâküm* ve HUvel’AliymulHakiym;

Allâh size, ettiğiniz yeminleri (kefâretini ödeyerek) çözmeyi farz kılmıştır! Allâh sizin Mevlâ’nızdır. O, Aliym’dir, Hakiym’dir.

3-) Ve iz eserrannNebiyyu ila ba’dı ezvacihi hadiysa* felemma nebbeet Bihi ve ezharehullahu ‘aleyhi ‘arrefe ba’dahu ve a’reda ‘an ba’d* felemma nebbeeha Bihi kalet men enbeeke hazâ* kale nebbeeniyel’AliymulHabiyr;

Hani O Nebi (Hâtemün Nebi), eşlerinden birine (Hafsa’ya) sır olarak bir söz söylemişti. Ne zaman ki (Hafsa) onu (Ayşe’ye) haber verip, Allâh da onu O’na (Hz. Rasûlullâh’a) izhar edince; (Hz. Rasûlullâh) o sözünün bir kısmını açıklamış ve bir kısmından vazgeçmişti. Nihayet (Hz. Rasûlullâh) o sözü Ona (Hafsa’ya) haber verince (Hafsa) dedi ki: “Bunu sana kim haber verdi?” (Rasûlullâh da) dedi ki: “Aliym, Habiyr (olan) bana haber verdi.”

4-) İn tetuba ilAllâhi fekad sağat kulûbüküma* ve in tezahera ‘aleyhi feinnAllâhe HUve Mevlâhu ve Cibriylu ve salihul mu’miniyn* velMelaiketü ba’de zâlike zahiyr;

Eğer ikiniz (Ayşe ve Hafsa) Allâh’a tövbe ederseniz (ne âlâ); (yoksa) gerçekten kalpleriniz (Hak’tan) kaymış bulunuyor... Eğer O’nun aleyhine olarak birbirinize destek olursanız, muhakkak ki Allâh, O’nun Mevlâ’sıdır; Cibrîl de, iman edenlerin sâlihi de (Ayşe’nin babası Hz. Ebu Bekir; Hafsa’nın babası Hz. Ömer). Ondan sonra melâike de yardımcı olandır.

5-) ‘Asâ Rabbuhu in tallakakünne en yübdi lehû ezvacen hayren minkünne müslimatin mu’minatin kanitatin taibatin ‘abidatin saihatin seyyibatin ve ebkâra;

Eğer sizi boşarsa, Rabbinin O’na, sizin yerinize sizden daha hayırlı, teslim olan, iman eden, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, dünyalığa karşı oruçlu olan, dul ve bakire eşleri vermesi umulur.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!