94. İnşirah Sûresi

İnşirah Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 12.sırada (Duha Suresinden sonra) nazıl olmuştur... 8 ayettir... Adını, ilk ayetinde Hz.Rasulullah’ın göğsünün açılıp genişletilmesinden bahsettiği için bu manaya gelen “İnşirah” (açıp genişletmek) diye almıştır...

İnşirah Suresinde: İnşirah-ı Sadr, Hz.Rasulullah’ın zikrinin ref’i... İki zorluk ve iki kolaylık... Yoran iş, yormayan iş... gibi konular Hz.Rasulullah s.a.v.in mübarek şahsiyetinde anlatılmaktadır...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Elem neşrah leke sadrek;

Senin göğsünü açmadık mı (darlığını genişletmedik mi)?

2-) Ve vada’nâ ‘anke vizrek;

(Hakikati açarak beşeriyet) yükünü senden almadık mı?

3-) Elleziy enkada zahrek;

Ki o (-nun ağırlığı), senin belini çatırdatmıştı!

4-) Ve refa’nâ leke zikrek;

Senin zikrini (hatırladığın hakikatini yaşatarak) yüceltmedik mi?

5-) Feinne me’al ‘usri yüsrâ;

Bu yüzdendir ki, kesinlikle zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!