113. Felak Sûresi

Felak Suresi, ihtilaflı olmakla beraber, Mekke-i Mükerreme’de 20.sırada nazıl olduğu meşhur kabuldür... 5 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “el-Felak” (yarmak, bir şeyi yararak içinden başka bir şey çıkarmak; tohumdan nebatı, karanlıktan nuru çıkarmak)dan alır...

Felak ve Nas Surelerinin birlikte nazıl olduğu da rivayet edilir ve ikisine birlikte “el-Muavvizeteyn” (iki sığındırıcılar), İhlas Suresi ile birlikte üçüne “el-Muavvizat” (sığındırıcılar) denilir... Hz.Rasulullah’ın bir rahatsızlık hissettiğinde ve her gece yatağına yatarken bu üç sureyi okuyup ellerine üfleyerek mübarek başına, yüzüne ve aşağıya doğru bedenine sürerek mesh ederlerdi... Bunu nüç kerre yaparlardı... Cuma namazından sonra ise bunları yedişer defa aynı şekilde tavsiye ettiği de rivayet edilir...

Bu surelerin iniş sebebi için Hz.Rasulullah’a Kureyş’in göz değdirme eylemi, cinn’den bir ifritin bir tuzak kurmak istemesi ve yahudi Lebid b. A’sam’ın büyü yapması rivayetleri vardır...

Bu surelerin nazar, büyü, cin ve insan beyinlerinden gelen menfi tesirler, kıskançlık, duygusallık, evham, vesvese, bedensel dürtüler, ay etkileri,... gibi bir çok rahatsız edici-örtücü faktöre karşı bir şifa olduğu muhakkak... Özellikle idrak edilerek, ilgili kuvveler kullanılarak OKUnurlarsa...

Felak ve Nas sureleri hakkında bazı hadis-i şerifler:

İbni Mes’ud r.a.dan rivayet olunuyor ki Hz. Rasulullah s.a.v. şöyle dedi: “Andolsun ki bana öyle ayetler inzal olundu ki onların misli (daha önce) bana nazıl olmamıştı, (onlar) el-Muavvezeteyn’dir”.

Ukbe b.Amr’dan (r.a.)... Rasulullah s.a.v. dedi ki: “Andolsun ki bana öyle ayetler inzal olundu ki onların misli (daha önce) görülmemiştir, (onlar) <Kul euzü Bi-RabbinNas> (surenin sonuna kadar) ve <Kul euzü Bi-RabbilFelak> (surenin sonuna kadar)”.

Ukbe b.Amr’dan (r.a.)... Rasulullah s.a.v. dedi ki: “Bu gece bana öyle ayetler inzal oldu ki, onların mislini (daha önce) görmemiştim... (Onlar), <Kul euzü Bi-RabbilFelak> ve <Kul euzü Bi-RabbinNas>dır”...

Ukbe b.Amr’dan (r.a.)... Rasulullah s.a.v. dedi ki: “Her namazın arkasından el-Muavvizat(İhlas-Felak-Nas)ı okuyun”.

Ukbe b.Amr r.a.ya, Rasulullah s.a.v. dedi ki: “<Kul euzü Bi-RabbilFelak> ve <Kul euzü Bi-RabbinNas>ı oku... Muhakkak ki onlar Allah’a Kur’an’ın en sevgilisidir”.

Aişa r.a.a validemiz anlatıyor: Rasulullah s.a.v. doğduğunda Ay’a baktı da bana dedi ki: “Ya Aişa!... Şunun şerrinden Allah’a sığın!... Muhakkak ki şu el-Ğasık’u iza Vekab’dır”.

Felak Suresinde: Yeryüzünde yaratılan insanı, yapısının doğası ve şartları gereği hakikatından perdeleyen nesneler ve kuvvelerin şerrinden Felak’ın Rabbine sığınma...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!