16. Nahl Sûresi

Nahl Suresi, Mekke döneminde 70. veya 73. sırada nazıl olmuştur... 95-97. ve 126-128. ayetlerinin Medine döneminde indiği de rivayet edilir... Hatta sadece ilk 40 ayetinin Mekke döneminde indiği de söylenmiştir... Toplam 128 ayetttir...

Nahl Suresi, Allah nimetlerinden çok bahsetmesi dolayısıyla SuretünNiam (nimetler suresi) diye de isimlenir...

Sure’nin meşhur adı “Nahl”dır... “Nahl”, bal arısı (balı yapan dişi arı) demektir... 68-69. ayetlerinde bal arısı’nın vahiy ile bal yapmasını ve yaptığı balın insanlara şifa olduğunu bahsetmesi dolayısıyla bu adı almıştır...

Esasında surede bir çok sistem gerçeği, insanla ilgili bir çok olgu vahdet realitesi ile birlikte anlatılmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Eta emrullahi fela testa’ciluh* subhaneHU ve teâla amma yüşrikûn;

Allâh hükmü gelmiştir; (görmeniz için) aceleye gerek yok! O, onların şirk koştuklarından Subhan’dır, Âli’dir.

2-) Yünezzilül Melaikete Bir Ruhı min emriHi alâ men yeşau min ıbadiHi en enziru ennehu lâ ilâhe illâ ene fettekun;

O, şe’ninden olan hakikat ilmini, kuvveleriyle kullarından dilediğine inzâl ederek (buyurur ki): “Şu gerçekle uyarın: Tanrı yok; sadece Ben! O hâlde benden çekinin!”

3-) Halekas Semavati vel Arda Bil Hakk* te’âla amma yüşrikûn;

Semâları ve arzı Hak olarak (El Esmâ ül Hüsnâ’sıyla) yarattı... Onların ortak koştuklarından Âli’dir!

4-) Halekal İnsane min nutfetin feizâ huve hasıymun mubiyn;

İnsanı bir spermden yarattı... Bir de bakarsın ki o apaçık bir kafa tutan olmuş!

5-) Vel en’ame halekaha* leküm fiyha dif’ün ve menafiu ve minha te’külun;

Evcil hayvanları da O yarattı... Onlarda sizin için dif (enerji ve giysi) ve başka faydalar vardır... Onlardan yersiniz de.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!