Sayfayı Yazdır

81 - Tekviyr Sûresi

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

BismillahirRahmanirRahıym

 1. Güneş dürüldüğünde (Akıl karşılaştığı gerçeklik ile kaplanıp gücünü yitirdiğinde),

 2. Yıldızlar karardığında (Düşünme işlevi durup - fikirler ışık tutmaz olduğunda),

 3. Dağlar yürütüldüğünde (organlar çalışmaz olduğunda),

 4. Işar (en gözde develer; zenginlik ve statü nesneleri) başıboş bırakılıp terk edildiğinde (dünya değerlerinden geçildiğinde),

 5. Vahşiler haşrolunduğunda (hayvani duygular toplanıp güçlerini kaybettiklerinde),

 6. Denizler kaynadığında (şartlanma yollu edinilmiş bilgiler açığa çıkan gerçekler karşısında tutuşup kaynadığında),

 7. Nefsler tezvic edildiğinde (bilinçler ölümün bu tadılışıyla birlikte yeni ruh bedenleriyle eşleştirildiğinde),

 8. Diri diri toprağa gömülen (kız çocuklara) sorulduğunda,

 9. “Hangi suçundan dolayı öldürüldü?” diye.

 10. Kaydedilmiş sayfaları açıldığında,

 11. Semâ sökülüp giderildiğinde (bilinç muhakemesini yitirdiğinde),

 12. Cahîm tutuşturulup alevlendirildiğinde (pişmanlık yangını alevlendiğinde), (Yaptığımız yorum, âyetlerin kişinin kıyametini sembolize etmesi yönündendir. A.H.)

 13. Cennet yaklaştırıldığında,

 14. Her nefs (bilinç) hazırladığı şeyi bilmiştir (biyolojik bedenli yaşamında yaptıklarının getirisini algılamıştır).

 15. Kasem ederim El Hünnes olarak (Güneş’in ışığından gündüz görünmeyen yıldızlar), (Hz.Âli r.a. “El Hünnes”i şöyle tefsir eder: “Bunlar gündüzün sinen - görünmeyen, geceleyin zâhir olan - çıkan yıldızlardır (gezegenlerdir).”)

 16. El Cevar’e, El Künnes’e (yörüngelerinde seyrederken aynı zamanda burçların etki alanlarında dolaşanlar - gezegenler

 17. Geri döndüğünde geceye,

 18. Teneffüs ettiğinde sabaha,

 19. Ki, muhakkak O, şerefli bir Rasûlün sözüdür;

 20. Kuvvet sahibi (bir Rasûlün)! Arş sahibi’nin indînde güvencede!

 21. İtaat edilendir orada (Semâ’da), Emin’dir.

 22. Sahibiniz (Hz. Muhammed) bir cin etkisi altında olan değildir!

 23. Andolsun ki Onu apaçık ufuk olarak müşahede etti!

 24. O, gayb hakkında cimri değildir!

 25. Ve O, recm olunmuş (hakikatten uzaklaştırılmış) şeytanın lafı da değildir!

 26. O hâlde (Kurân’ı bırakıp) nereye gidiyorsunuz?

 27. O âlemler (insanlar) için yalnızca Zikir’dir (hatırlatmadır)!

 28. Sizden bilfiil gerçek üzere yaşamayı dileyenler için!

 29. Rabb-ül âlemîn olan Allâh dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

81 / 114

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sûreyi İndirebilirsiniz!