31. Lukmân Sûresi

Adını, kendisine “Allah”a şükretmek için “Hikmet” verildiği 12.ayette belirtilen, vasiyyetihsan ve Nübüvvet-i Ta’rifiyye sahibi Hz.Lukman’dan alan bu sure Mekke-i Mükerreme’de nazıl olmuştur... Sadece 27-29 ayetleri’nin Medine-i Münevvere’de indiği de rivayet edilir; ki bu rivayetin sebeb-i nüzulu olan olay da diyn gerçeği ve uluhiyyet bakımından ibrete şayandır: İnzal olunan-vahyolunan ilahi bir kitab’ın sanki Allah’ın tüm ilmini ihata ettiğini, sanarak İsra: 85.ayetle ilgili olarak Yahudi alimlerinin “Bize Tevrat verilmiştir ve onda herşey vardır” demelerine Hz.Rasulullah s.a.v.: “Allah’ın ilmi içinde o az bir şeydir!” buyurmuş ve 27.ayetle gerçek durumu açıklamıştır... 

Lokman Suresi, 34 ayettir...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Elif, Lâââm, Miiiym;

Eliif, Lâââm, Miiim.

2-) Tilke ayatul Kitabil Hakiym;

İşte bunlar Kitab-ı Hakiym’in (o hikmetli BİLGİ’nin) işaretleridir.

3-) Hüden ve rahmeten lil muhsiniyn;

Görüyormuşçasına Allâh’a yönelenler (ihsan sahipleri) için hakikate erdirici ve rahmet olarak.

4-) Elleziyne yukıymunes Salâte ve yü’tunez Zekâte ve hüm Bil âhireti hüm yukınun;

Onlar ki, salâtı ikame ederler ve zekâtı verirler; onlar sonsuz geleceklerine ikân sahipleridir.

5-) Ülaike alâ hüden min Rabbihim ve ülaike hümül müflihun;

İşte onlar Rablerinden gelen hakikat bilgisi üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!