27. Neml Sûresi

Mekke döneminde 48.sırada nazıl olan sure 93 ayettir.... Hz.Süleyman a.s.ın karıncalarla ilgili bir algılamasını anlatan ayetlerinden dolayı adı “karınca” demek olan “Neml” suresi diye meşhur olmuştur... Surede Hz.Süleyman ve Hz.Davud’un örnekliğinde insan’ın nasıl kerametli bir varlık olduğu, halifeliği, kuş dili, yani insan’ın hakikatı olan Allah’la ve evrensellikle iletişim ve ilişkisi çok çarpıcı anlatılır... Ve daha bir çok farkında olmadığımız, ama içinde olduğumuz gerçekler...

Dinle Metnini Görmek İçin Tıklayın

1-) Taa Siiiyn* tilke ayatul Kur’âni ve Kitabin mubiyn;

Ta, Siin... İşte bunlar Kurân’ın (hakikat ve Sünnetullâh BİLGİsinin) ve Kitab-ı Mubiyn’in (apaçık ortada olan Evrenin {KİTAP} sistem ve düzeninin) işaretleridir.

2-) Hüden ve büşra lil mu’miniyn;

İman edenler için hakikate erdirici ve müjde olarak!

3-) Elleziyne yukıymunes Salâte ve yü’tunez Zekâte ve hüm Bilahireti hüm yukınun;

Onlar ki, salâtı (Allâh’a yöneliş ile mi’râcı yaşama) ikame ederler ve arınıp saflaşmak için varlıklarından verirler; işte onlar ölümsüz geleceklerine kesin yakîn elde etmişlerdir.

4-) İnnelleziyne lâ yu’minune Bil ahireti zeyyenna lehüm a’malehüm fehüm ya’mehun;

Ölümsüz gelecek yaşamlarına iman etmeyenlere gelince; onların yaptıkları işleri kendilerine süsleyip (keyifli) gösterdik; artık onlar (hakikate) kör ve şaşkın, (ortalıkta) bocalar dururlar!

5-) Ülaikelleziyne lehüm suül azâbi ve hüm fiyl ahireti hümül ahserun;

İşte bunlar var ya, azabın kötüsü onlaradır! Gelecekteki yaşamda da en çok hüsrana uğrayacak olanlar onlardır!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!