43. Zuhruf Sûresi

Zuhruf Suresi Mekke döneminde 63. sırada nazıl olmuştur, 89 ayettir... Adını 35.ayetinde geçen altın, altından yapılı zinet eşyası, mücevher manalarına gelen “Zuhruf” isminden alır...

Zuhruf Suresinde: HaMiym sırrı, Arapça Kuran’ın hikmeti, Ümmül Kitab, taşıyıcı vasıtalar, Tekillik gerçeği ve tecezzinin imkansızlığı, kız-erkek evlatlar, Hz.İbrahim ve kelime-i bakıye, maişetin taksimi ve derecelerin hikmeti, insanlar tek bir ümmet değildir, Rahman’ın zikrinden a’ma olanın arkadaşı kim, iki doğu sırrı, Musa-fravun konusu, MeryemOğlu İsa ve kıyamet ilişkisi, korkudan muaf olan kullar, cehennem’in hazini Malik, Rahman’ın çocuğu da Rahman olurdu husususu, şehidlerin (bilerek Hakka şahid olanların) şefaatı, iman etmeyenlere de “Selam” verilir,... gibi pek çok önemli konu açıklanmaktadır....

Click to View Transcript of This Video!

1-) Haa, Miiiym;

Ha, Miim.

2-) Vel Kitabil mubiyn;

O hakikati apaçık açıklayan BİLGİye yemin olsun...

3-) İnna ce’alnaHU Kur’ânen ‘Arabiyyen lealleküm ta’kılun;

Kesinlikle biz Onu Arapça bir Kur’ân olarak meydana getirdik, tâ ki (anlayıp) aklınızı kullanarak (değerlendiresiniz)!

4-) Ve inneHU fiy Ümmil Kitabi ledeyNA le ‘Aliyyün Hakiym;

Muhakkak ki O, katımızda, Ana BİLGİde (İlmullâh), Alîy’dir, Hakiym’dir.

5-) Efenadribü ankümüz Zikre safhan en küntüm kavmen müsrifiyn;

Siz (hakikatinizdeki kuvveleri) israf eden bir topluluksunuz diye, sizi uyarmaktan vaz mı geçelim?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!