Sayfayı Yazdır

71 - Nûh Sûresi

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

BismillahirRahmanirRahıym

 1. Muhakkak ki biz Nuh’u: “Kendilerine feci bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye, halkına irsâl ettik.

 2. (Nuh) dedi ki: “Ey halkım; kesinlikle size gelmiş apaçık bir uyarıcıyım!”

 3. “Allâh’a ibadet edin, O’ndan korunun ve bana itaat edin;”

 4. “Ki, hatalarınızdan bazılarını mağfiret etsin ve sizi tayin edilmiş ömrünüzün sonuna kadar yaşatsın. Muhakkak ki Allâh’ın eceli (yaşam süresi sonu) geldiğinde ertelenmez! Eğer bilseydiniz!”

 5. (Nuh) dedi ki: “Rabbim... Muhakkak ki ben halkımı gece ve gündüz davet ettim.”

 6. “Benim davetim onların kaçışından başka bir şey arttırmadı.”

 7. “Muhakkak ki ben onları, senin mağfiretine davet ettikçe, parmaklarını kulaklarının içine tıkadılar, elbiselerine büründüler, (inançlarında) ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler.”

 8. “Sonra, muhakkak ki ben onları açıktan davet ettim.”

 9. “Sonra, muhakkak ki ben onlara aleni davette bulundum ve ayrıca da kendilerine özel olarak anlattım.”

 10. Dedim ki: “Rabbinizden mağfiret dileyin... Muhakkak ki O, Ğaffar’dır.”

 11. “Üzerinize semâyı yoğun olarak irsâl eder.”

 12. “Mallar ve oğullar ile size yardım eder, sizin için cennetler oluşturur ve sizin için nehirler meydana getirir.”

 13. “Size ne oluyor ki Allâh’ın yüceliğini ummuyorsunuz?”

 14. “Hâlbuki (Allâh) sizi aşama aşama yarattı!”

 15. “Görmediniz mi, Allâh semâları yedi tabaka olarak nasıl yarattı?”

 16. “Onların içinde Ay’ı bir nûr kıldı ve Güneş’i de ışık - enerji kaynağı kıldı.”

 17. “Allâh sizi bir nebat bitirir gibi arzdan bitirdi.”

 18. “Sonra sizi oraya iade edecek ve sizi bir çıkarışla çıkaracak.”

 19. “Allâh, arzı sizin için bir sergi kıldı.”

 20. “Ondan geniş yollar edinip yürüyesiniz diye.”

 21. Nuh dedi ki: “Rabbim... Muhakkak ki onlar bana âsi oldular; malı ve çocuğu kendisinin hüsranından başka bir şeyi artırmayan kimseye tâbi oldular.”

 22. “Çok büyük bir mekr ile mekr ettiler!”

 23. Dediler ki: “Tanrılarınızı sakın bırakmayın! Vedd’i, Süva’i sakın bırakmayın... Yağüs’u, Yauk’u ve Nesr’i de (tanrılarının - putlarının adları)!”

 24. “Böylece (bunlar) pek çok kimseyi saptırdılar... O hâlde sen de o zâlimlerin sapkınlığını artır!”

 25. (Nihayet) onlar hatalarından dolayı suda boğuldular da ateşe dâhil edildiler ve kendilerine Allâh dûnunda yardımcılar bulamadılar.

 26. Nuh dedi ki: “Rabbim... Hakikat bilgisini inkâr edenlerden arz üzerinde hiç kimseyi bırakma

 27. “Zira sen, onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; hakikat bilgisini inkâr eden ve emirlere karşı çıkandan başkasını doğurmazlar. (Onların genlerinden ancak bu oluşur!)

 28. “Rabbim... Beni, ana-babamı, imanlı olarak evime gireni, imanlı erkekleri ve imanlı kadınları mağfiret et! O zâlimlerin, helâkından başka bir şeylerini artırma!”

71 / 114

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sûreyi İndirebilirsiniz!