Sayfayı Yazdır

77 - Mürselât Sûresi

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

BismillahirRahmanirRahıym

 1. Andolsun o ardı ardına irsâl olunanlara;

 2. Şiddetle esip de savuranlara;

 3. Diriltip ayağa kaldıranlara;

 4. Seçip ayıranlara;

 5. Hatırlatıcıyı ilka edenlere (şuurda açığa çıkaran kuvveler. Mele-i Âlâ. Alûn melekler. “İlka” da, “likâ” da aynen “nefh” gibi derûndan zâhire ya da içten dışa doğru “şuurda” oluşan bir hâl, hissediştir. Ahfâ - Hafî {Sıfat tecellisi} - Sır {Esmâ tecellisi} - Ruh {Fuad - Esmâ mânâları yansıtıcısı} - Kalp {Şuur} - Nefs {Bilinç} sıralamasında, Ruh’tan kalbe yansımaları anlatır. “Halife - İnsan” bu mertebelerin tamamıdır ya da bu bütünlüğe “İnsan” adı verilmiştir; denebilir. Bundan yukarısının ise dile gelip anlatılması doğru değildir, denir. Allâhu âlem! A.H.)!

 6. Özür (kabahati silmek için) yahut uyarı olmak üzere.

 7. Vadolunduğunuz (bâ’s) mutlaka gerçekleşecektir!

 8. Yıldızlar silindiğinde (ışıkları görünmez olduğunda),

 9. Semâ yarıldığında,

 10. Dağlar savrulduğunda,

 11. Rasûller (-Nebiler değil-) yeni işlevleri için yerlerini aldıklarında.

 12. Hangi gün için ertelenmişlerdi?

 13. Ayırt edilme süreci için!

 14. Fasl (ayırt edilme) süreci nedir bilir misin?

 15. O süreçte (ölümle birlikte başlayacak ikinci yaşam sürecini) yalanlayanların vay hâline!

 16. Evvelkileri helâk etmedik mi?

 17. Sonra, ardı sıra gelenleri de onlara tâbi ederiz (onlar da helâk olurlar).

 18. İşte suçluları böyle yaparız!

 19. O süreçte yalanlayanların vay hâline!

 20. Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?

 21. Onu güvenli bir mekânda (rahimde) oluşturduk;

 22. Malûm bir kadere kadar!

 23. Böylece biz takdir ettik! Ne güzel takdir edenleriz!

 24. O süreçte yalanlayanların vay hâline!

 25. Arzı bir toplanma yeri kılmadık mı?

 26. Diriler ve ölüler için!

 27. Orada yüksek (haşmetli, azametli) sâbit dağlar oluşturduk ve size tatlı bir su içirdik.

 28. O süreçte yalanlayanların vay hâline!

 29. Haydi, yalanlamakta olduğunuza gidin!

 30. Haydi, üççatallı gölgeye gidin (Hristiyanların inandığı teslis - üçleme; Allâh - Ruh-ül Kuds ve Oğlu inancı kurtarsın bakalım sizi, anlamında)!

 31. Ne (ateşten) gölgelendirir ve ne de (renk renk) alevden kurtarır!

 32. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar!

 33. Sanki o (kıvılcımlar) sarı dev halatlar gibidir!

 34. O süreçte yalanlayanların vay hâline!

 35. Bu, konuşamayacakları gündür.

 36. Onlara izin de verilmez ki mazeret beyan etsinler!

 37. O süreci yalanlayanların vay hâline!

 38. Bu ayırt etme sürecidir! Sizi ve öncekileri bir araya getirdik.

 39. Eğer bir hileniz varsa, hadi bana bir hile yapın!

 40. O süreçte yalanlayanların vay hâline!

 41. Muhakkak ki müttekîler (korunmuşlar), gölgelerin ve kaynakların içindedirler.

 42. Canlarının çektiklerinden meyvelerle!

 43. “Yaptığınız çalışmalardan dolayı afiyetle yiyin ve için!”

 44. Doğrusu biz muhsinleri (müşahedelerinde Hak’tan gayrı bulunmayanları) böylece cezalandırırız!

 45. O süreçte yalanlayanların vay hâline!

 46. “Yiyin ve azıcık keyif sürün (dünyada)... Muhakkak ki siz suçlularsınız!”

 47. O süreçte yalanlayanların vay hâline!

 48. Onlara (müşriklere): “Boyun eğin” denildiğinde, rükû etmezler!

 49. O süreçte yalanlayanların vay hâline!

 50. Artık Ondan (Kurân’ın verdiği bu büyük haberden) sonra hangi söze iman ederler?

77 / 114

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sûreyi İndirebilirsiniz!