79. Nâzi'at Sûresi

Naziat Suresi’nin, Mekke-i Mükerreme’de 81.sırada nazıl olduğu rivayet ediliyor... 46 ayettir... Adını, ilk ayetinin ilk kelimesinden alır... “Naziat”, söküp çıkaranlar, şiddetle çekip koparanlar, demektir.

Naziat Suresinde: Kıyamet ve Surlar, üzerine yemin edilen nesneler ve olgular gibi gerçektir... Seyr-i sülük ve kendini tanıma olayları.... Racife, Radife, Sahire... Musa, firavun, Tuva... Firavun’un ibreti... Arz’dan önce bina edilen Sema... et-Tammet’ül Kübra.... Cehennem barizdir... Dünyayı seçenler ile Rabbinin makamından korkanların barınakları... Kıyametin vakti niye bilinmez?... Kıyameti görene göre dünyadaki yaşamasının miktarı nedir?,... gibi önemli hususlar açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Şiddetli güç (kuvvesi; Mars);

2-) Yumuşakça götüren (kuvve; Güneş),

3-) (Yörüngelerinde) yüzüp yüzüp giden (kuvveler; Satürn - Jüpiter),

4-) Yarışıp öne geçen (kuvveler; Merkür - Venüs),

5-) Hükmü tedbir edenlere (açığa çıkaran kuvveler; AY), (Bu âyetlerin ‘yıldızlara işaret ettiği yorumu’ Hasan Basri ve İmam Razi’ye ait olup, paylaştığım anlayıştır. A.H.)

6-) O süreçte Racife (vefat sarsıntısı; zelzele) sarsar.

7-) Onu Radife (bâ’s; yeni ruh bedenle yaşama başlayış) izler.

8-) O süreçte (bazı) bilinçler şok olur!

9-) Onların görüşleri şaşkın, eziktir!

10-) Hâlâ diyorlar: “Gerçekten biz ilk hâlimize (toprak olduktan sonra hayata) geri döndürülür müyüz; bâ’s var mı?”

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!