101. Kari'a Sûresi

Karia Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 30.sırada nazıl olmuştur... 11 ayettir... Adını, ilk üç ayetinde geçen “el-Karia”dan alır... “el-Karia” şiddetle çalan (bela), şiddetle çarpan (darbe), şiddetli çarpması ile ses çıkaran (kıyamet, ölüm) manalarına gelir...

Karia Suresinde: Kıyamet ve ölüm’ün şiddeti... Ölüm’ün akabinde insanı bekleyen gerçek... Mizanda ağır-hafif gelenler... Haviye... gibi hususlar açıklanıyor.....

Click to View Transcript of This Video!

1-) El Karia!

2-) Ne dehşet verici olaydır el Karia!

3-) El Karia’yı bilir misin nedir?

4-) O süreçte insanlar, yayılmış (ateşe koşan) pervaneler gibi olur.

5-) Dağlar (gibi benlikler), dağılmış renkli yün gibi (yumuşamış, alı al moru mor) olur!

6-) (İşte o süreçte) kimin getirisi ağır basarsa,

7-) O, razı (olduğu) bir yaşayış içindedir!

8-) Ama kimin de getirisi hafif kalırsa,

9-) Onun anası, Haviye’dir (çok derin bir çukur).

10-) Onun ne olduğunu bilir misin?

11-) (O) yakıcılığı pik noktasında, ateştir!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!