Hac #23

HAC olayının altında yatan sır gerçekten hafsalaların kolay kolay alabileceği bir şey değildir. Haccın bir kişi için ne kadar önemli ve değerli bir ibadet, bir eylem olduğu konusunda Rasûlullâh (aleyhisselâm)'ın buyruklarından bir tanesi şöyledir:

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu, diyor Hz. Âli kerremallâhu veche:

"Beytullâh"a ulaştıracak azık ve binek hayvanına mâlik olup da, hac etmeyen kişinin Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesinin kendisince ne önemi vardır. İşte Allâh kitabında şöyle diyor:

"...Gitmeye imkânı olan herkese Beyt'i hac etmek, insanlar üzerindeki Allâh hakkıdır." (3.Âl-u İmran: 97)

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

02:10 Hacc'ın iki hedefi vardır: Tüm günahlardan arınarak sıfırlanmak ve Allah ismiyle işaret edilenin ilmiyle alemlerini seyretmek!

03:00 Hac ile "kul hakkı da dahil olmak" üzere tüm günahlardan kurtulunur, Rasulullah açıklamasına göre. Yaşamı boyunca kişinin bilerek veya bilmeyerek yanlışlardan meydana gelen, beyninde oluşan ve günah adı verilen tüm negatif yük, eksiksiz onun dalga bedenine yani ruhuna yüklenmiştir. Bu negatif yükün tümüyle sıfırlanması, silinmesi Hacc'da mümkün olur.

04:40 Hacc'ın bir kişi için ne kadar önemli ve değerli bir çalışma bir eylem bir ibadet olduğuna geçmeden önce, Rasullulah aleyhisselamın üç ana noktaya işaret eden buyruklarından söz edelim...

09:00 Hac neden Arafat'tır? "Hac" ile "Umre" arasındaki fark nedir?

10:00 Bizim müşahademize, Cenab-ı Hakk'ın bize izhar etmiş olduğu ilme göre, insan bedenenini saran sinir sisteminde akmakta olan biyoelektrik enerji gibi, Dünya'nın yüzeyi altında da akan negatif ve pozitif radyasyon akımı kanalları mevcuttur.

12:00 Bize göre pozitif olarak nitelenen ışınımın nispeten daha düşük frekanslı olan dalgalara, cemal nuru, daha yüksek frekanslı olanlarına da celal nuru denir. Mesela Mekke'de celal nuru olan yüksek dalgalar güçlü iken, Medine'de cemal nuru denen çok daha sakinleştirici huzur verici dalgalar geçerlidir.

13:00 Çok güçlü pozitif enerji dolayısıyla Harem-i Şerif'teki tüm insanların beyinleri öylesine etkilenip öylesine güçlü bir faaliyet içine girmektedirler ki bunu anlatabilmemiz mümkün değildir.

14:00 Kabe çevresinde yapılan her ibadet sırasında yer altından yayılan o celal nurları yani çok yüksek frekanslı dalgalar dolayısıyla, beyin kat be kat güçlü dalga üretimi yapmakta, bunu ruha güçlü olarak yüklemekte, hem de dışa dönük bir biçimde yayınlamaktadır.

16:00 Beytullah'ta veya Hac dönüşü kişilik değişikliklerinin nedeni nedir?

17:10 Bu hac konusunu böyle anlatırken, özellikle birçok insan Hacc'a gitmekten kaçınıyor. Sebep şartlanmalar. Yanlış şartlanmalar insanlarda öyle birşey oluşturmuş ki sanki Hacc'a gidip gelen kişi artık elini teraziye tartıya sürmeyecek, ticaretle uğraşmayacak, odaya kapanıp inzivada yaşayacak...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!