B Sırrı Nedir? #7

"B" harfinin işaret ettiği mânâyı anlamamış kişiler, "ALLÂH"ı kendisinin dışında, ötesinde ve hatta "gökyüzünde bir TANRI" olarak düşünüp, daha sonra da işlerine akıl erdiremedikleri için hesap sormaya kalkarlar!

"B" sırrına erdirilmişler ise, "sonsuz-sınırsız ALLÂH" kavramı içinde, hem kendilerini hem de tüm evrenin bir "hiç" olduğunu fark edip, "an"sız bir biçimde "var olan yegâne vücud ALLÂH imiş" gerçeğinin zevkini sürerler!..

Bütün azap ve ıstırapları oluşturan, yanlışa şartlanmış "benlik" olduğu gibi; huzur ve zevkin vesilesi de " ALLÂH" kavramı içinde "hiç" olduğunu müşahede hâlidir!..

"Allâh'a vuslat"ın yolu "B" sırrından geçer!

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

02:30 Hz. Muhammed tenzih ve teşbihi bir araya getirerek tevhidi oluşturmuş.

03:03 Varlıkta varolan, her isim altında açığa çıkan onun çeşitli Esma özellikleridir, O dur. O kendi kendini seyrediyor, fakat bütün bunlardan da beri, münezzeh, kayda ve sınıra girmeyen bir varlık anlamına.

03:28 Şimdi bu varlıkta, kendisi varolan anlamına olarak, bütün tasavvuf hayatı kurulmuş, işin maneviyat alanı kurulmuş. Buna ilk işaret eden Hz. Ali. Rasulullah tabi ana bilgiyi verdikten sonra ilk işaret eden Hz. Ali.

03:51 Kuran'ın sırrı Fatiha'da Fatihan'ın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı B harfinde, Arapça yazılışıyla ben de o B'nin altındaki noktayım diyor.

04:05 Kuran'ı anlamak için B harfinin manasını anlamak gereklidir. Zaten tasavvufun tamamı yani ister Abdulkadir Geylani olsun, ister Şahı Nakşibendi olsun, ister Hacı Bektaşi Veli olsun, İmamı Caferi Sadık olsun hangi biri, yani işin künhüne, sırrına vakıf olmuş, hangi zatı ele alırsan al, hepsi de bu B sırrını anlayıp, o B harfinin ihtiva ettiği, yani senin varlığın Allah Esmasından ibarettir ve sen yoksun, orda O var, kendi Esmasıyla bütünüyle O var anlayışına dayalı olarak Tasavvuf oluşmuştur, Tasavvufun temeli Vahdettir.

05:08 Varlıkta kimseyi eksik kusurlu hasarlı göremezsin, hoşgörü, hoşgörülükten çıkar Hoş Görü olur, Hoşugörü olur. İşte o zaman gerçek manasıyla Allah sevgisi dediğin şey yaşanır. Bu Allah sevgisini yaşayabilmek, Tevhidsiz mümkün değildir, işte onun için yaratılmışı hoşgörürüm, yaratandan ötürü diyor.

06:08 Etrafın söylediği de kendi yaratılış amacına göre kendisinden açığa çıkandır. Ben varlıkları kişileri itham etmek için varolmadım, yargılamak için varolmadım.

06:40 İşte Tevhid gerçeğiyle anlaşılırsa, gördüğün varlığın onun dilediği gibi bir Esmasının açığa çıkışı olduğunu fark edersen, huzur dünyasına girersin. Kalbin bunda mutmain olursa, ki Kalb kelimesi ile tasavvufta şuur kastedilir esasında. Kalb kelimesi bu yürek değildir, kalb şuurdur. Yani Esma potansiyeli olan şuurdur.

07:16 Şuur Esma potansiyelinin sonucunda açığa çıkar. Orada Allah'a ermek diye bahsedilen olay yaşanır, sen kalkarsın kendisi kalır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!