Sayfayı Yazdır

Tekliğe Giriş

Sen, bu beden, çevrenin gördüğü gibi hitap ettiği kişi değilsin!..

Nesin peki?..

İşte seni, ne olduğuna yöneltmek isteyen âyetler...

Diyor ki:

“HÛ’dur, Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın!..” (57.Hadiyd: 3)

Geçmiş veya gelecek... Sınırsız geçmiş veya sınırsız gelecek... Zâhir ve Bâtın O’dur!..

“Zâhir” dediğimiz şey nedir?..

Bu gözümüzle gördüğümüz her şey, “zâhir” kelimesi kapsamına girer... “Bâtın” dediğimiz şey de, bu göz ve kulakla, beş duyuyla algılayamadığımız her şey...

Bunların, sana göre tümü, “O”dur!.. Yani, bunların hepsi de -ki bu çokluk kavramı sana göredir- “O” dediğin varlıktır!..

Yani, “HÛ”!..

Gerçekte TEK bir sonsuz sınırsız mutlak var, ki “O”nun için, “O”na GÖRE, “Zâhir”, “Bâtın”, “Evvel”, “Âhir” gibi kavramlar söz konusu değil!.. Bunlar bize GÖRE tarifler, tanımlamalar!.. Anlayış sınırlarımızı genişletmek için verilmiş izahlar...

Sen, algılama kapasitendeki sınırlılığın getirdiği varsayımınla, TEK’i bölüyorsun!.. Zâhir ve Bâtın çıkıyor ortaya!..

Artık sen oradan, o aradan çık, sıyrıl!..

O zaman “Tek bir Bütün”ün var olduğunu fark edersin!..

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:10 'Allâh var idi ve O'nunla birlikte başka bir şey yok idi' ...'El’an öyledir'...

06:50 “Nefsine arif olan Rabbine arif olur”... İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar... Kendini birim hissetme hali uykuda olmaktır!...

15:50 Bilgide değil, yaşamda, uygulamada değişimler olmalıdır!.. Temizlenmek, arınmak, yaşamdaki değişikliklerle olur... Evvel- Ahir, Zahir- Batın O'dur... İkilik, senin kendi varlık ZANNINDAN doğar...

21:00 Herhangi bir olayda Ben yaptım veya Sen yaptın demek, aynı ölçüde gaflettir!.. Nefsinizde mevcut!.. Her ne yöne dönerseniz, O'nun vechini görürsünüz...

26:30 Hz. Musa'ya gelen hitap, “Sen beni göremezsin...” Kur’an ise baştan sona, görme (basiretle anlama) üzerine kuruludur... Vechini görürsün, sözüne dikkat! Vechlerini demiyor!.. Muhammed (sav) varisi, Allâh'ı göstermeyi meslek edinir... Her veli farklı bir Rasûlün getirdiği kaynaktan feyz alır...

32:30 Her nerede olursanız, O sizinledir... 'Allâh de ötesini bırak' ne demektir?.. “Nefsini tezkiye eden kurtuldu”... Rabbin nefsindir!.. Çokluk algısı, nefsin büründüğü kisvelerden dolayı oluşur!..

43:00  “Ne hal üzere ölürseniz, o hal üzere dirilirsiniz” uyarısı!.. Hakikat dünyada iken yaşanacak bir haldir...

45:40 Fenafillah (Allâh'ta kendini yok etmek) muhaldir!.. Zaten yok olanı yok edemezsin!.. Senin nefsini tanıma olayın vardır!.. Vehmini terk edip, kendi hakikatini tanımaktır esas olan!.. Kendini tanımak, deli divanelikle değil, şuurla olur!.. Kendini tanımak demek, bedenini veya tabiatını tanımak demek değil, aslın olan külli manadaki nefsi tanımaktır!..

52:00 Tüm varlıkların nefsi, tek bir nefstir!.. Varlığını kaldırmak demek, VEHMİNDEKİ VARLIĞINI kaldırmak demektir.. Zahir ve batın aynı şeydir!..

56:00 Şu an yaptığımız çalışmalar, cehennemden kurtulma çalışmalarıdır... Kişinin kendini beden kabulü, bu kabulü dolayısıyla bağları ve bağımlılıkları olduğu sürece cehennemi yaşamaktadır...

1:02:00 Tarikata girmek, şeyhe bağlanmak ne demektir?.. Teslim olma hali, bu işin tüm boyutlarını anlayıp bildikten sonra belki milyonda bir kişde gerçekleşen bir haldir...

1:10:35 Konunun anlaşılması için üzerinde önemle  düşünülmesi gereken bazı ayet, hadis ve nakiller...

1:19:30 Vahdet-i  Vücut görüşü Muhyiddini Arabi'ye ait bir görüş değil, çok öncelere ait bir konudur... İmam Gazali'nin “Mişkat-ül Envar” Abdülkadir Geylani'nin “Risale-i Gavsiye” eserleri tetkik edilirse bu görülür...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!