Allâh Sistemi #10

Şu anda seni yukarıdan seyredip yaptıklarını yargılayan; yarın senin hakkında karara varacak olan bir tanrı inancı ve bu inanca dayalı din anlayışı bâtıldır, geçersizdir!

Her şeyi ilminde, ezelde, bir amaçla, bir SİSTEM ve DÜZEN şeklinde yaratmış olan "ALLÂH", Rasûlü aracılığıyla insana bu SİSTEM ve DÜZENİ bildirmekte; ve yürürlükte olan o sisteme, yani ALLÂH yasalarına göre, yaşamına yön vererek, kendini gelecekte karşılaşacağı çok tehlikeli olaylardan koruması teklif edilmektedir...

Ya bu SİSTEMİ anlayıp idrak edecek; ve yaşamımıza ona göre yön vereceğiz; geleceğimiz cennet olacak! Ya da...

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:30 Kuran’da Hz Muhammed için "son Nebi" demesine rağmen "son Rasul" tabiri geçmez.

02:00 İsmi “ALLÂH” olanın yeryüzündeki en büyük mucizesi, MUHAMMED MUSTAFA (aleyhisselâm)’dır! O’nun beyni, hakikati ve beyni ile hakikati arasındaki iletişim, yeryüzünde açığa çıkmış en büyük mucizedir! ALLÂH kulu ve Rasûlü Muhammed (aleyhisselâm)’ın en büyük mucizesi ise Kur’ân-ı Kerîm’dir! Niçin?

03:40 Yaşadığımız Dünya’da otomatik olarak tâbi olduğumuz yasalar ile, tüm evrensel yasalar Kur’ân-ı Kerîm’de “Sünnetullâh” olarak isimlendirilmiştir...

05:00 "Nokta"dan, ilk açılımın olduğu andan "genişleyen evren gerçekliği"ne dayalı bir biçimde sonsuza dek tüm olanlar ve olacaklar, yaratıcı kudret indinde ilim olarak bellidir ve asla değişmez! Bu olay yanında, insanlık tarihi, bir hiç mesabesindedir.

06:30 Evren anayasasının "değişmez" veya "değiştirilemez" maddeleri nelerdir?

07:20 İblis denilen varlığın isyanı dahi mutlak kulluğunun eseridir! Ne var ki mutlak kulluk ifası, tard edilme veya lânete (uzak düşmeye) engel olmaz!

08:30 Sistemde duygulara ve beşerî değer yargılarına dayalı değerlendirmelerin hükmü yoktur! Acımak veya acınmak sistemin işleyişini etkilemez. Korunmak isteyenler için, içinde bulunulan ortamın gerektirdiği tedbiri almak zorunludur.

09:30 Her birim, her bir anda, kendisinden daha önceki süreçte açığa çıkmış olanın sonuçlarını ve gereğini yaşamaktadır; farkında olsa da, olmasa da! Bu, yaptıklarının cezasını (yani karşılığını) almasıdır. “Bugün”, “dünün” sonucudur; “yarın” ise “bugün”ün sonuçları yaşanacaktır!

12:20 Her birim için sonsuza kadar sadece yapabildikleri ve yapabildiklerinin sonuçları söz konusudur.

12:50 Sistemde geçmişin telâfisi yoktur!

15:00 Yaşam, "ibadet" denen "beyindeki Allah isimlerine dayalı özellikleri açığa çıkarmak" için tek ve eşi bir daha gelmeyecek "yegane" şanstır!

17:10 İnsanın farkı, kendi semâvatında yükselerek veya özündeki hakikat noktasına urûc ederek beşerî değer yargıları ve duygulardan arınmış bir hâlde, “halife” olmayı başarabilme olanağına sahip olmasıdır!

18:30 "Sünnetullah" ile "Sünnet-i Rasulullah" ayrı şeyler değildir. Rasuller birimizin babası, amcası falan değildir! Onlar 'Allah Rasulleri'dir. Allah Rasulü olarak "Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış" bir yaşam içindedirler. Rasulullah'ın sünneti, ahlakı; Allah'ın sünneti, ahlakıdır!!

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!