Zerre Küllün Aynasıdır! #10

Algılanan her "şey", ismi nedeniyle, sanki Allâh'ın Esmâ'sı itibarıyla O'nun gayrı olarak sanılsa dahi, -O ötede tanrı olmadığı için-, hakikatte, o isimle isimlenmiş varlık, Allâh Esmâ'sı nedeniyle "var"lık olarak algılanandır!

Bununla beraber, Esmâ ile işaret edilen ise, bölünmez, cüzlere ayrılmaz, cüzlerden oluşmamış mutlak Tek, sınırsızlık ve sonsuzluk kavramından dahi beridir; "Ahad-üs Samed"dir ve Kur'ân-ı Kerîm'de bir kere vurgulanır bu şekliyle! "Allâh HÛ, lâ gayrıhu!" Ki bunu beşer aklı havsalası kavrayamaz! Ancak, vahiy veya ilham ilmi - bilgisi olarak şuura yansır ve "seyri" oluşur!

Akıl, mantık, muhakeme adım atamaz burada! Fikir yürütenin yolu dalâlet olur! Bu konunun tartışılması mümkün değildir!

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:38 “Hiçbir yere sığmadım mümin kulun kalbine sığdım” diyor, biz bunu nasıl anlayacağiz?

01:43 Kalp şuurdur, şuur Allah’ın esmasının açığa çıkma halinde aldığı isimdir.

02:21 Rasulullah’ın (a.s) bir hadisi var diyor ki "Zerre küllün aynasıdır". Zerre senin şuurundur, senin esma bileşimindir.

03:22 Kendini açığa çıkartmayı dilemişse buna dinde 'hidayet' denir. Eğer sen kendinin farkında değilsen, varlığının hakikatini fark etmemişsen bu da 'dalalet'tir.

03:44 Dalalet zorunludur, çünkü bütün varlık, kainat, çokluk dediğimiz şey bu farkındasızlık üzere kurulmuştur.

04:03 Zaten kendisi tekliğini yaşıyor, farklı esma özelliklerinin açığa çıkması için çokluk olayı olması lazım. Çokluk olayının olması El-Mudil isminden kaynaklanır.

04:17 El-Mudil isminden varlık meydana gelir.

05:00 Veli Allah’tır, Allah 'Hadi' ismiyle orada tecelli eder, velayet dediğimiz yaşam meydana gelir.

05:23 Gerçekten Allah diyebilen er yada geç cennete girer, buna iman eden cennete girer.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!