Sayfayı Yazdır

87 - A'lâ Sûresi

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

BismillahirRahmanirRahıym

 1. Rabbinin en âlâ ismini tespih et (Esmâ’sıyla hakikatin olan Rabbinin âlâ oluşunu derûnundan yaşa)!

 2. O ki, (bedeni) yarattı da düzenledi.

 3. O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı).

 4. O ki, mer’ayı (bedenlerin yararlanacağı ortamı) oluşturdu!

 5. (Sonunda da) onu simsiyah çer - çöp (toprağa atılacak ceset) kıldı.

 6. Sana OKUtacağız da unutmayacaksın!

 7. Allâh’ın dilediği müstesna... Muhakkak ki O, açığa çıkanı da bilir, gizleneni de.

 8. Biz sana en kolayı kolaylaştıracağız!

 9. Eğer zikra (hatırlatma) fayda verirse, hatırlat!

 10. Haşyet duyan hatırlayıp düşünecektir!

 11. En şakî ise ondan kaçacaktır!

 12. O (en şakî) ki, en büyük ateşe (Allâh’tan ebedî uzak düşmüşlüğe) maruz kalır!

 13. Sonra orada ne ölür (kurtulur); ne de dirilir (hakikatin ilmiyle)!

 14. Arınıp saflaşan, gerçekten kurtulmuştur!

 15. Rabbinin ismini zikredip (hatırlayıp) bilfiil salât eden (yaşayan) kurtulmuştur.

 16. Fakat siz dünya hayatını (en aşağı yaşam düzeyini) tercih ediyorsunuz!

 17. Hâlbuki Âhiret (kudret - bilinç boyutu) daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

 18. Muhakkak ki bu (bildirilen realite, ilim), ilk bilgilerde de (vardı).

 19. İbrahim’in ve Musa’nın bilgilerinde!

87 / 114

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sûreyi İndirebilirsiniz!