Nübüvvet Türleri

“Nübüvvet”, “Allâh” ilminin açığa çıkarak Sünnetullâh esasları hakkında insanları bilgilendirme ve korunmalarını teklif etme işlevidir.

Nübüvvet’in iki yönü vardır:

A. Nübüvveti Zâhir

B. Nübüvveti Bâtın

 

Nübüvveti Zâhir ikiye ayrılır:

1. Nübüvveti Teşrîye; Şeriat getiren nübüvvet. İkiye ayrılır:

a. Şeriatı müceddede nübüvveti; eski şeriatı yenileyen görev. İki aşamalıdır:

    *Nübüvveti mutlaka-i küllîye-i âmme (Âdem’den Efendimize olan nübüvvet)

    * Nübüvveti mukide-i cüzzîye-i hassa(Efendimizin nübüvveti)

b. Şeriatı hassa nübüvveti; yeni şeriat getiren görev.

2. Nübüvveti Târifiye; İrfan getiren nübüvvet - Hızır a.s. ve bu gibi kendini tanıtmayan bir kısım zevât.

 

Nübüvveti Bâtında ikiye ayrılır:

1. Velâyeti cihetiyle ilmi Hakk’tan alanlar; İlmi Bâtın.

2. Keşfi rabbanî ile âlemi gaybtan alanlar; İlmi Ledünn... Hızır a.s. gibi Rüesa’nın ilmi.

 

Evet, “velâyet ve “nübüvvet hakkındaki bu kısa bilgiden sonra tekrar kaldığımız yerden konumuza devam edelim...

29 / 52

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!