Sunu

Değerli Dostum,

Bu kitapta değişik bir bakış açısıyla sunmaya çalıştığım tasavvufun bazı temel bilgileri, 1989 yılında Antalya’da yaptığımız sohbetlerden oluşmaktadır.

Tasavvufun “Vahdet” müşahedesinin tespit ettiği realiteleri bu kitapta olabildiğince net bir şekilde açıklamaya çalıştık. Tasavvuf sahasında nakletmeye çalıştığım bilgiler, ilk defa benim açıkladığım gerçekler değil; bizden önce de bir kısım değerli araştırmacı ve ehlullâh tarafından keşfolunmuş bilgilerdir... Ne var ki bunlar fazla yaygın bilgiler değildir!

Taklidi değil, tahkiki amaç edinen ehil kişiler, muhakkak ki bizim bu naklettiklerimizin değerini takdir ederler.

Gerçekte var olan “tek yapının” = “hakikatin” geçmişte sezgiye veya “vahye” dayalı bir şekilde algılanıp; “mecazî” bir şekilde, benzetme yollu, semboller yollu dile getirilmesiyle; 1990’larda en son şeklini alan bilimsel bakış açısının aynı gerçekte buluşması, elbette ki ehli için büyük bir zevkle temâşa edilecek bir kemâlât ve güzelliktir!

Tasavvuf ehli arasında “HAKİKAT” diye anlatılan şeylerin dahi gerçekte sadece bir “mecaz” olduğunu; o mecazların neye işaret ettiğini ise, o alanda yaşamı olan herkesin bilebileceğini, daha önce yazmıştık... Burada yaptığımız açıklamaları da elbette her kâmil kişi bilir, yaşar; bizim de kendi bildikleri gerçekleri kaleme almış olduğumuzu fark eder.

Biz bu bilgileri, tasavvufa eğilimi olan kişilerin, konu hakkında genel bilgisi olsun; tanıdıkları kâmillerden bu işin ötesindeki, yazmadığımız sırları öğrenmelerine basamak teşkil etsin diye kaleme aldık. Ehil olan mürşidi kâmilleri bulan, bunların gerisini de ondan talep eder... Bizden ancak bu kadarı!

Zira önemli olan isimler veya kelimeler değil, onlar ile işaret edilen kavramlardır.

Allâh bizleri, görünüş ve kelimelerle bloke olup taklitçi yaşamaktan korusun; indîndeki gerçekleri müşahede edip, tahkik ehli olarak basîretle ömür sürmeyi kolaylaştırsın... Amin.

 

Ahmed Hulûsi
13 Eylül 1995
Antalya

 

 

 

Not: 2003 yılında 5. baskısına kadar TEK'in SEYRİ isimli kitabımızda işlenen tasavvufun bazı temel konuları, okuyucularımızdan gelen talep üzerine, “BİLİNCİN ARINIŞI” adıyla elinizdeki bu kitapta yayınlanmaya başlanmıştır.

1 / 52

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!