57. Hadiyd Sûresi

Hadiyd Suresi Medine-i Münevvere’de nazıl olmuştur... Tüm sureler itibarıyla 95. veya 112. sırada nazıl olduğu rivayetleri vardır... 29 ayettir... Adını, 25.ayetinde Demir (Hadiyd)’in inzal edilişini bahseden ayeti dolayısıyla almıştır...

Hadiyd Suresinde: Tesbih Sırrı, Esma-i İlahi ve varoluş realitesi, Allah’dan gayrı vücud olmadığı, iman ve infak, imandan maksat B-sırrıyla iman etmektir, Hz.Rasulullah’a inen vahyin insanları karanlılardan Nur’a çıkarmak için olduğu, fetihten önce ve fetihten sonraki infak-savaş, velayet-nübüvvet farkı, Allah’a karz-ı hasan (güzel borç verme), mü’minlerin nurları önlerinden ve sağlarından sa’yeder, münafıkların(hakikata samimi olmayanların) mü’minlerden nur dilenmeleri, zahiri azab batını rahmet olan sur, münafıkların ibretlik vasıfları, tasadduk edenler, sıddıklar ve şehidler, ecir ve nur, dünya hayatının tasviri ve hikmeti, kader olgusu, Rasullerle birlikte Kitab ve Miyzan inmiştir, Hadiyd (Demir)in inzali-özelliği ve insanlara gereği, Nuh ve İbrahim Rasullerinin zürriyyetleri içinde nübüvvet işlevi-diyn yürümüştür, Rasuller ard arda gelmiştir, İsa a.s.ın özelliği, rehbaniyyet batıl değildir, Sünnetullah’a aykırı olmayan bid’atlar batıl değildir (dolayısıyla arınma ve kendini tanıma için sabit bir yöntem şart değildir; şahsi yollar olabilir; hatta...?), Rahmetullah’tan iki pay alanlar, ehl-i kitab olmanın taassubu, Allah’ın fazlı hibedir,... gib bir çok önemli konu açıklanmaktadır...

 Hadid Suresi hakkında bazı Hadis-i Şerifler:

Hadiyd Suresi Salı günü (günlerin üçüncüsünde) indi... Allah, Hadiyd (Demir)i Salı günü yarattı... Adem’in oğlu kardeşini Salı günü (Mars?) katletti.

 Salı günü hacamat yapmayın... Muhakkak ki Hadiyd (Demir) Suresi bana Sali günü inzal olundu (Demir’in kandaki varlığına ve işlevine işaret).

Irbad b. Sariye r.a. buyuruyor ki: Hz.Rasulullah s.a.v. uyumadan önce Müsebbihatı (sebbehe-yusebbihu ile başlayan sureleri; Hadiyd, Haşr, Saffe/Ahmed, Cum’a, Teğabun sureleri’ni) okur ve : “Muhakkak ki bunların içinde bin ayetten daha faziletli bir ayet vardır” derdi...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!