1. “Kul” demek, kapasitesi sınırlı olan Esmâ kompozisyonu demektir. Allâh, sınırsız potansiyel, Rahmaniyet demektir.

 2. Cehalet ve dalâlet tecellisinden “ben Allâh’ım, ben Rabbinizim” sözü çıkar. Kulun sonu yokluktur. Sınırlı, sınırsızım diyorsa, gâfilim diyordur.

 3. Aşk’ın şablonu yoktur! Olmaz!

 4. Acayip tecelliler! Kimi amigdalasının oyununa gelip “ben Allâh’ım, kaderinizi değiştiririm” diyor; kimi peygamber, Geylânî bana geliyor, diyor! Kimi haberim olmadan benden mesajlar alıp talimatlar yağdırıyor. Kimi gaybdan haberler alıyor, nefs terbiyesinden geçmemişken! Adımı kullanan kimseye inanmayın. Yazdıklarım dışında, kimseye talimat vermem, işine karışmam. Bildiğimi yazar paylaşırım o kadar. Yanımda olan hiç kimse, bu bilgileri dünyalık çıkarı için kullanmaz. Kullananın benimle hiçbir ilgisi yoktur. Böylece kesin biline bu konu.

 5. Cehennemden korkmayan, dünyadaki korkunç vahşete bakıp “Gazap” tecellisinden ibret alsın. En şiddetli vahşet, hiç kalır cehennem ortamında.

 6. Cenneti hûri ile yemek sananın, Kudret Sıfatının getirisinin neler olduğunu hayal etmesi mümkün değildir. Metafordan cennet anlaşılmaz!

 7. Allâh’ın Aşk olarak algılanması, sûretsiz sevgiye erdirmiyorsa, eşinin gözlerinden kalbine indirmiyorsa, kuru hayal olarak kalır. Sev de gör!

 8. İster eşinde, karşındakinde gör, sonra Kâbe’ye yönel; ister Kâbe’de gör eşine yönel onda gör. Sonuçta mesele görmektir, yaşamaktır.

 9. Dünyada (basîreti) kör olan, âhirette de kör olacaktır.

 10. İnsanın orijini; melekî, sûretsiz yapıdır. Beden terk edildikten sonraki beden algısı beyinde yerleşik beden bilgisindendir. Cennet ehli hariç tüm insanlarda beden kabulü ve hissi devam eder. Cennet ehli sûretsizdir, dilediği beden formuna bürünür. Hissetmek önemli.

 11. Biz kimseyi dününden yargılamayız. İşlevimiz bugününe hizmet edip yarına hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Yargılayan yargılanır!

 12. Nefs terbiyesi almamışa vahdet bilgisi vermişler, kendini âlemlerin Rabbi Allâh sanmış, kullara tanrılık taslamış!!! Kendini tanrı, insanları kulu gören Firavun'un egosu İblis’i de aşmıştı. İblis hakikati olan Allâh’a imanlıyken, Firavun/lar “Allâh benim” der.

 13. Velî; kendini tanıtmaz, Allâh örtüsü altındadır. İç dünyasından, yaşamından, hissiyatından bahsedip, insanlara efendilik taslamaz.

 14. Tüm hayvan ve insansılar kavga ederken, savaşırken, “insan” yaratılmıştır aşk için. Sevmek ve sevilmek için! Yaşamına bak ne olduğunu anla!

 15. Birilerinin kanatları altına sığınmak isteyenlerle, özgün hakikatlerini yaşamak için benliğinden geçenler bir olmaz! 

 16. Biliyorum”, yenilenmeni önleyen en büyük engeldir. Dinlerken birini, koy bir kenara bildiğini!

 17. Hayvan, “insan”lık bilgisi edinmekle “insan” olmaz!

 18. Bana bunu yaptırtan Allâh’tır” demen seni cehenneminden çıkartmayacaktır. İblis de öyle demişti!

 19. İnsanlar arasındaki ilişkinin frekans boyutunda yürüdüğünü göremeyen bilim; insanın da gerçekte frekans yapı olduğunu fark edemez! Bilim, beynin frekans çözen frekans paketi olduğunu çözemediği sürece yabanda dolaşacaktır.

 20. Dünyanın en CİMRİSİ, karşısındakini birkaç güzel söz ve tebessümle mutlu edemeyendir!

 21. Seni seven kalptekini görememek bedbahtlığına uğramışsan, sevgisizlik ateşi sana yeter yanmak için!

 22. Beynin et değil, dalga paketi olduğunu yıllar önce söylemiştim. Bilim adım adım yaklaşıyor söylediklerime… Et beyin, hücre beyin, nöron topluluğu beyin deyip, orada kaldılar! 

 23. EGOnun ne olduğunu, nasıl oluştuğunu bilmeyen aydın(!)ların “free will (özgür irade)”den söz etmeleri ne kadar enteresan! Önce beyini tanısalar!

 24. ABD’de insan, yaya değerlidir; otolar yaya gördümü 50m.de durur. TR’de oto üstündür, yaya kaçıp kurtulur! Bilmem insan ne zaman değerlenir?

 25. Yayınlanmayacak Evrensel Sırlar 2’den: Cem’e: Sanırmısın ki işleriniz yalnızca 5 duyuyla akıyor. Hepiniz bir manyetik bulut içinde yaşıyor. Bu manyetik bulut ise tümüyle beyinlerin yaydığı farklı frekanslardaki dalgaboylarının oluşturduğu bir bulut. Ve siz içindesiniz o bulutun. Seven beyinlerin yaydığı dalgalar, beyin verici gücüne göre yayılırken, aynı frekanstaki açılımı olan beyinler tarafından da alınarak yaşanır. Nefret, kin, kavga duygularını yayan beyinler için de bu böyledir. Dalgalar arasında kavga karışıklık olmaz. Herkes kendi alıcısından beslenir. Sevgi dalgaları “addict”i, yeryüzündeki en güçlü bağımlılıktır. Dalgaboyu yapı olan beyinlerin oluşumundaki sevgi dalgaları cinsinden beslenir.

88 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!