1. Gerçek sevgide ünvan, makâm, etiket, paye yoktur. Sûretsiz, nedensiz, gönlün bir hissedişi, görüşüdür o! İnsanlara paye verip sevmek gaflettir.

 2. Ayrı düştüğünde anlarsın gerçekten sevip sevmediğini. Gerçek seven ayrı düştüğünde cayır cayır yanar. Âşık ise yanındayken bile yanmadadır.

 3. Kudret açığa çıkışını kesen hikmet perdesidir.

 4. “Çakma” tanımlaması, o şeyin hakikisi olmadığı hâlde, kendisini hakikisi gibi gösterip, insanlara yanlış kabuller yerleştiren, anlamına mı?

 5. “Hüsran”; hakikatinin kuvveleriyle ayakta durmayıp, dışsallığın geçici desteğiyle yürüyen ve böylelikle kendini bir mertebede görenin sonudur.

 6. Hakikatinde varolan kuvvelere erişmeden, yalnız başına kalacağın yaşam boyutuna geçersen, pişmanlık bir şey kazandırmayacak.

 7. Cehennemî yaşam, içindeki sevgiyi aşkı yaşayamamaktır. Kin nefret haset kıskançlık bencillik ateşi, sevgisiz kalplerin içe dönük ateşidir.

 8. MEKR yaşayanda aşk olmaz! Sevgisizlik, baktığın yerde Allâh’ı görmemek, lânete uğramışlığın, mekr yaşamının sonucudur. Mekr’den Allâh’a sığın!

 9. Bu fakîri seviyorsanız, kendinizden bir şeyler bulduğunuz içindir. Herkes kendinden bir şeyler bulduğunu sever. Allâh’ı sevmek için varız biz!

 10. Allâh’ın madde algılanan varlıkta esmâsıyla açığa çıkışı üç mertebedir. En dar esmâ açığa çıkışı maden, sonra nebat, sonra hayvandır. İnsanın bedeni Kurân’da hayvan metaforuyla anlatılmıştır, benliğin dağ olarak sembolleşmesi gibi. Tasavvufta hayvan denince beden anlaşılır. “Ölen hayvan imiş” deyişi Yunus’un “ölen beden imiş” anlamındadır. İnsan ise bedenden doğan ölümsüz ruhtur. Cehennemî ateş kendini beden sanmadır. Yakıcı tüm duygular, sıkıntılar, bunalımlar kendini beden sanmanın getirdiği kabuller ve duygulardan yaşanır. Hakiketine imansızlığın cezasıdır. Aşkı uğruna benliğinden, gururundan geçemeyen, sonunda aşktan mahrumiyet ateşiyle yanar. 

 11. İsa a.s. iki doğumdan söz etmiş. 1. Dünyaya 2. Semâya. Beden, Dünyaya doğar, sonra “insan” ise semâya/melekûta doğar. Aşk’ta doğar! Ne demek? Kendini beden kabullenmiş, bedenin kendi otomasyonu ile çalışan ve sonunda toprağa karışacak varlık olduğunu hissetmeyen bu bilgiyle gider. Kendisini beden kabullenenin tek doğumu vardır. Aşk’a doğan ise ikinci doğumu tadar ve dünyadayken dünya kayıtlarından arınmış yaşar.

 12. Aşk, yaşayandan kopyalanır istidadı olanca. Öğrenilmez, okunarak ya da dinlenerek. Aşk serhoşları vardır ateşteki demir misali. Bir de “Aşk” olan vardır.

 13. İhlâs Sûresini ancak aşk yaşayanlar “okur”. Aşk şarabı kimini Allâh serhoşu yaparken, kimine de dünyadayken ölümü tattırır. Melekûtta yaşar.

 14. Benlik zincirlerinden kurtulmadan AŞK olamazsın, aşkı yaşayamazsın. Kabullerin, uçmana engel pırangalarındır. Dünyan değerliyse aşkı unut!

 15. “Dehr’e sövmeyin! Dehr, Allâh’tır!” Rasûlullâh s.a.v. Dehr = Sınırsız-Sonsuz-Zaman kavramsız An. Kibrin kime?

 16. Sonucunu yaşadığında pişmanlık duymayacaksan dilediğini yap. Yaşam yaptıklarının sonucunu yaşamak için yeterince uzun. Sevişene çok kısa!

 17. Samimi olarak Allâh adıyla işaret edileni seven o uğurda benlik ve beşerî duygularını terk etmek zorundadır. Dolu kaba yeni bir şey girmez.

 18. Aşk aynalanır yaşayandan; taklit edilmez! Taklit bilinçlidir, “sen” taklit edersin. Aynalamada sen olmazsın, bir’leştiğin kadarıyla akar sana.

 19. Mevlâna Şems’ten aynalamıştır aşkı. Deccal, aşk Rasûlü İsa önünde tuzun suda eridiği gibi erir, hadise göre. Benlik, sadece aşk ile erir!

 20. “Allâh dilediğini kendine seçer” âyeti, aşk ile benliğini eritip, varlığında kendinden gayrı olmadığını yaşattıklarını, anlatır.

 21. Ali k.v.’nin “Görmediğim Allâh’a kulluk etmem” sözü aşkın dile gelişidir. Âşk yaşamı, her yüzde Allâh’tan gayrını görmeme yaşamıdır.

 22. Aşk insanda yaşanır, hayvanda olmaz demek onun bedenle ilgisi olmadığını, sûretsiz bir hissediş olduğunu anlatır. Aşkın yaşı yoktur.

 23. Sevgi yaşayan, âşık olan ne kendinde yaş hisseder ne de muhatabının yaşını görür. Dolayısıyla da beden kayıtlarının ötesinde yaşar.

 24. Allâh seni severse, sana çok seveceğin birini karşına çıkartır. O sevgiyle bedenini yaşını unutur, cehenneminden çıkarsın. Sevdiğin gerçekte O!

 25. Ölüm aniden çalar kapını, parana etiketine bakmadan. Aşkı bulmadıysan hâlin nice olacak?

85 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!