601-800

 1. “Ölümü tattıktan sonra beni ziyaret eden aynen hayattayken ziyaret eden gibidir” (Hadis). Bu idrakla ve edebiyle Medine’de olana ne mutlu!

 2. Kâbe yakın çevresi enerjisi, beyinlerin açılım programını güçlendirir. Hidâyet ehlinin hidâyetini; sefahât ehlinin de sefahâtini arttırır.

 3. Halkoyuna dayalı sistemlerde, halkı küçümseyenler (under estimate) hüsrana uğramaya mahkûmdurlar. Küçümsediğinin sillesini yersin!

 4. Vehim, bilgi tabanına dayanarak beklentiyi kurgular, o da hayali; hayal, coşkuyu tetikler. Derken hayal gerçekleşmez, çöküş yaşanır. Hayat bu!

 5. HİÇ KİMSE TERK ETTİĞİ KOLTUĞA TEKRAR OTURAMAZ! Bu hayat ırmağında aynı suda iki defa yıkanılmaz! Davranmadan önce çok düşün sonucunu!

 6. Allâh sisteminde (Sünnetullâh) hokuspokus yoktur! Her şeyin bir oluşum nedenselliği vardır, her bir oluşum bir sonrakini tetikleyerek oluşturur.

 7. Allâh, yukardaki hoca değildir ki sizi imtihan etsin! Yarattığının ne olduğunu bilmeyen cahil tanrı da değildir. Bu konu Kur’ân Çözümünde!

 8. Ateistlik; kuantum ve holografik evren gerçekliği önünde iflâs etmiş çağdışı anlayıştır. Üzerinde konuşmaya değmez. Allâh isminin anlamı?

 9. “Sadece kulluk etmeleri için yarattım insanları ve görünmezleri (cinni)” derken Kur’ân; O'na kulluk etmeyen olabilir mi? Bunu iyi düşün!

 10. Her birim (ins-cin) O’nun Esmâ özelliklerini açığa çıkartmak sûretiyle her an gerçek anlamda KULLUK etmektedir! Kimi El Hâdi kimide El Mudil…

 11. Nefs, kalp, ruh, sır, hafî, ahfa açılımı: benliğe dayalı duygular, şuur, oluşmuş esmâ bileşimi, esmâ hakikati, yedi zâtî sıfat varlığı, meşiyeti…

 12. Mümin de abiddir, kâfir de abiddir! Müminin abidliği “el Hâdi, el Mümin” esmâlarına kulluğudur; kâfirin küfrü de “El Mudil” ismine kulluğudur. El Mudil’e kulluğunu yapan abid, El Hâdi’ye kulluk edenin Rabbine kulluk edemez. Bu Esmâ tecellileriyle ilgili hakikate işaret eder. Tüm âlemler ve içindekiler Allâh Esmâsına kulluk hâlindedir her an, farklı isim özellikleriyle. O isimlerin sonuçlarını da yaşarlar.

 13. Allâh Esmâsının açığa çıkış konusunu, “vahdet”in sistemini fark etmek için, “Kur’ân Çözümü”nün giriş bölümündeki açıklama önemlidir.

 14. Benim kullandığım ilaç, nasıl senin hastalığını tedavi etmezse, herkesin ibadetinin getirisi de yalnızca kendinedir. Hakikatindeki Rabbine yönel!

 15. Salât (namaz)da rükû sadece Muhammed ümmetine özgüdür. Anlamı; benliğinin hakikatinin farkındalığını yaşama hâlidir. Tasavvuf buna dayanır.

 16. Subhane Rabbiy elAzîm sözüyle varlığını beyninden oluşturan Rabbin olan El Esmâ boyutuna hitap edersin. Bu azameti anlamak çok önemlidir.

 17. Varlığındaki, Allâh isimleriyle işaret edilen özelliklerini keşfedip yaşayamazsan, dünyaNdaki yangınların hiç bitmez! Kendi Hakikatini tanı!

 18. Bir toplumun “İNSANLIK” ve gelişmişlik düzeyini anlamak için, trafiğine ve karşısındakine ne kadar öncelik tanıdığına bakın.

 19. Tasavvuf bilgileri edinilip tekrarlamakla, tasavvuf yaşanmış olmaz. OKUnanların anlamı hissedilip yaşanmadıkça, yalnızca dedikodusunda kalınır.

 20. Karşılıksız vermeyi, öğretmeyi meleke edinmemiş olanın tasavvufu, oyun ve eğlenceden öteye geçmez. Dini ticaret olanın, âkıbeti hüsrandır!

 21. “B” harfi Kurân’ı anlamada bambaşka bir derinliğe işaret eder. Allâh’a iman vardır; ayrıca bir de “iman edin Billâh’a!” (4:136)

 22. Bir düşünün! Eğer Hz. Muhammed (sav) ve bildirdikleri hiç hayatımıza girmemiş olsaydı, bugün ferd ve toplum olarak nasıl bir yaşamda olurduk?

 23. Kur’ân ve Rasûlullâh öğretisi gününüzün ne kadarında yaşamınıza ve olaylara bakışınıza yön veriyor, hiç düşündünüz mü? Bu neyi gösterir?

 24. Enerji bilgidir, bilgi de enerji! Nur ilimdir, ilim de nur! Aynı şeyin iki ayrı isimlerle tanımlanması. Bütün mesele Allâh sistemini OKUyabilmek!

 25. İnsan-ı Kâmil’in Rabbi olan Allâh, vahşi hayvanların ve vahşeti yapanların da yaratıcısıdır. Rasûl, zararlı olan haşeratı öldürün demiştir! Çoklu varlıktaki her şey algısının Tek’ten meydana gelmiş olması, onların işlevini ortadan kaldırmaz. Zâlim zulme, mazlum merhamete lâyıktır. Merhamette aşırıya kaçmak, zulmü teşviktir! Zâlime merhamet insanlık değil, acziyettir! Allâh, Azizül Züntikâm’dır. Açığa çıkanın sonucunu yaşatan!

26 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!