1. İnsanoğlu tarih boyunca kurabiyeler yaratıp, onlara tapınıp, sonra da onları yiyip; yenilerini yaratmayı hiç durdurmadı! Yiyene afiyet ola!

 2. İnsanlar ölümü tadınca gerçek cehennemî yanışı tadacaklar; çünkü kimler/neler yüzünden neleri ebeden yitirdiklerini görecekler.

 3. Secdesinde olmadığım Allâh’a kulluğumdan, Allâh’a sığınırım!

 4. Eşim kızıyor! “İnsanların kurabiye yeme keyfini bozmaya hakkın var mı bu tweetleri atarak. Bırak keyfini çıkartsınlar!” Sorry!

 5. Âyet: Fefirru ilallâh! Allâh’a firar et! Nereden? Neden? Kimlerden? Allâh’a kaçmak!

 6. Yaşayacağımız süreç öyle gösteriyor ki çok sert kırılmaların yaşanacağı bir süreç olacak, hem devletler hem de bireysel ilişkiler bazında! Temelini ikiyüzlülükten alan ilişkilerde gerçek yüzler açığa çıkacak ve sonucu acı gerçekler yaşanacak. Herkesin tarafı belli olacak. İman ehli tarafını seçecek, dünya ehli çıkarları ve duyguları istikametini. Sonra da kimi imanlı ölümü tadacak, kimi imansız! Kişinin ömrü boyu yaşadığı süreç değil, âhir ömründeki süreç belirlermiş âhiretini. Devletlerin de münafıklıklarının açığa çıkacağı süreç.

 7. Münafık karakterli, ikiyüzlü insanlar zeki, fakat aptaldırlar; kendilerini akıllı sanırlar! Muhatabın, ikiyüzlülüğü fark etmediğini düşünürler.

 8. KORK, neler yapabilecekken yapamadığını açık göreceğin günden! O gün ergeç gelecek! Uydurduğun bahanelerin nasıl şeytanın olduğunu göreceksin.

 9. Kulluğun “Hâdi” ismi özelliği yönünden mi “Mudil” ismi yönünden mi? “Ez Zâhir” olarak muhatabın mı? Yoksa gökte gördüğünün ötesinde mi?

 10. Bakıyor aynaya, kırışıklara, aklaşan boyalı saçlara kendini sanıyor hayli yaşlı. Oysa görebilse beynini, diyecek yaşım daha 20 mi 25 mi!!!

 11. Başkalarını eleştirmek için değil, kendini geliştirmek, hakikatini tanımak için dünyadasın. Kimsenin hesabı senden sorulmayacak. HesabıNI vereceksin!

 12. KORKMAYIN, ölümü tatmaktan. Uykudan uyanıklığa geçiş kadar kolay. KORKUN, uyanacağınız ellerinizle hazırladığınız şartlar ve ortamdan!

 13. MUHAMMED’in ALLÂH’ı”; 20 küsur yıl önce çıkardığımız “ALLÂH” kitabının adıydı bu… 2. baskıda değiştirdik. Anlayışı kıtlar anlamadı “MUHAMMED’in ALLÂH’ı” ismindeki inceliği, demediklerini bırakmadılar. Çok karşı çıkan oldu, değiştirdik adını. “Hz. MUHAMMED’in açıkladığı ALLÂH” koyduk. Amazon’da satılan ingilizcesi ise hâlâ orijinal ismiyle devam etmekte uzun yıllardır. Hz. Muhammed’in açıkladığı ismi ALLÂH olan, insanların hayallerindeki gökteki tanrıdan çok ötedir. Ve bu bilgiyle pek çok insan yetişti şükür.

 14. Allâh’a iman niçin en önemli şey “İnsan” için? Niçin din?

 15. Öyle görünüyor ki önümüzdeki süreçte gizli kalmış fark edilmemiş akıl rahatsızlıkları açığa çıkacak. Nedensiz saldırılar, öldürmeler söz konusu.

 16. Programları (akılları) gereği her an işlev yapan organlar da özgür iradeleriyle buna devam ettiklerini düşünüyorlar. Tıpkı beyinler gibi!

 17. Bilgi tabanına göre her an içinde yaşadığın dünyanı ve içindekileri yaratan Allâh Esmâsı özelliklerine “beynim” gözüyle bakmaktan arın da, gör!

 18. İsme takılma, sistemi OKU! Allâh, “EZ ZÂHİR” apaçık ortada olan ise, “Lâ Gayrıhu”, gayrı kavramından söz edilemez ise, Ötendekiyle işin ne?

 19. Besmelede vurgulanan şekilde, İSMİ Allâh olanı; ötendeki bir tanrı/ilâh olarak kabullenmekten kurtulmadıkça ne Rasûlü ne de Kurân’ı anlarsın!

 20. Ölümü tattıktan sonra yaşamının sürmeyeceğini kabullendiysen, dilediğin gibi yaşa. Ama ölümsüz şuur olduğunu kavradıysan ya da inanıyorsan? İlâhlarınızdan arının, tanrınızdan geçin ki Allâh’a eresiniz, diyorum. Tanrımızla yanına gelsek olmaz mı, diyorlar!!! Fesubhanallâh!

 21. Allâh’ın varlığındaki tasarrufu senin “beyin” diye isimlendirdiğin Esmâ’sından açığa çıkar, dünyaNı böylece yaratır.

 22. Allâh dünyaları yaratan ama dünyalardan berî olandır! Dünyanı yaratıp içinde boğulan mısın? Yoksa dünyaNdan Allâh’a firar eden misin?

 23. Dünyanızda boğulmayın; Allâh’a firar edin!

 24. Her an yeni evinizi yaratmaktasınız! Nasıl olsun?

 25. Allâh’a yakîn edinmenizi sağlayacak vesile, dünyada bırakıp bir daha hiç beraber olmayacağınız, sizi dünyaya dünyalığa çekenleriniz olabilir mi? Neyin veya kimin peşinden gittiğinize dikkat etmezseniz, pişmanlık duyduğunuz zamanda telâfi şansınız olmayacak! Hadis meâli: Mahşerde, herkes dünyadayken neye tapınıyorsa onun peşinden gitsin, denir. Herkesin ilâh edinip peşinden gittiği, önüne gelir. Kişiler dünyadayken kendilerini Allâh’tan uzak düşüren ilâh edindikleriyle devam ederek cehenneme yuvarlanırlar. Hakikatini kavra, tapınma!

108 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!