1. Rasûlullâh size, yaşamınızda ve ölümden sonraki süreçte nelerle karşılaşacağınızı bildiriyor! 

 2. Gözünün önünde oluşan bir olay için kişiden şu söz çıkıyor: Ay inanamıyorum! Olamaz! İmkânsız! Niçin bu cümleler çıkıyor? Hiç düşündünüz mü?

 3. Niye insanların çok büyük bir kısmı kendi cehenneminde yaşıyor? Sıkıntılarınızdan nasıl kurtulacaksınız?

 4. İnsan hikmet yurdundandır, orda yaşar. Halife, kudret yurdundandır. Yaşamına akıl ermez!

 5. Dün, sadece ders almak için hatırlanır. Yarın yeni şeyleri yaşayabilmek için, dünü unutmak zorundasınız! Geçmişte yaşananları bırakın!

 6. “Beyin” adı ile işaret edilen bir “software”dir ki, bilgiyi bilgi tabanındaki bilgiye göre işleyip açığa çıkartır. Beyinlerin farkı bu sebeple.

 7. Yeryüzünde iki tür yaşamaktadır; İnsan ve insansı. Din bunu cennetlikler ve ebedî cehennemlikler diye anlatmıştır. Fark; beyinlerin ürettiği Ruh’tur. Kur’ân, bu ayırımı çeşitli âyetlerde vurgular, hadislerde ise daha açık nettir. “Kimse ameliyle/fiilleriyle cennete giremez” hadisi bunu vurgular. “Allâh, cennet için bir topluluk, cehennem için bir topluluk yaratmıştır” sahih hadisi bu yönde açıklayıcıdır. İnsan cennet, insansı cehennem için… Bu çok geniş bir konudur, Kur’ân ve sahih hadis kitaplarını okuyanlar bilir. Ruhun yapısını “Ruh İnsan Cin” kitabında 1970’de yazmıştık.

 8. İnsan; “HALİFE”dir. İnsansı; insanın hakikatine inanmayıp, kendini beden kabul edip, dünyevi zevk ve keyfi için yaşayan türdür, insan benzeridir. Rahimde 120. günde beyni cehennemden çıkmayı sağlayacak kudreti ruhta açığa çıkartamayan beyinler cehennem içindir, insansıdır. Okuyun Araf Sûresi: 178-179!

 9. Tanrı gökte, cehennem de görünmezlerde mi sanıyorsunuz? Rasulullâh a.s.’a kulak verin! Ne diyor?

 10. Bilimin günümüzdeki tespitini 1400 küsur yıl önce haber veren Rasûlullâh, en büyük mucizelerinden birini göstermiştir. Güneş Dünya’yı yutacak!

 11. Gerçekte çok sevdiğiniz biri var mı hayatınızda? Zamanınızı ve işlerinizi onunla beraberliğe göre mi ayarlıyorsunuz yoksa işlerinizin boşluğuna göre mi?

 12. Cehennem insanSI için son durak, insan için beşeriyet kirlerinden arınma alanıdır. Cehennem; tanrının ceza ve azap evi değil, kişilerin dünya yaşamında edindikleri kabul ve şartlanmalara dayalı eylemlerinden arınma yeridir. Allâh kimseye zulmetmez! (Yunus: 44) Herkes kabullerine ve şartlanmalarına dayalı elleriyle yaptıklarının sonucunu yana yana yaşar. Cennet yaşamı için yaratılmış olan halife/insan, cehennemde beşerî kabullerden arınıp, yoluna devam eder. Cahim için olan da arınıp orada kalır.

 13. Güneş’in Dünya’yı kuşatıp yutacağını, 1437 yıl önce açıklamak Rasulullâh MUCİZESİDİR! Cehennem herkesin yolu üzerindedir!

 14. İnsanlardan açığa çıkan hakikat bilgisini insansılar da ezberleyip tekrarlar. Sonrada bedenselliğe dönüp ihtiraslarının kurbanı olurlar.

 15. Hakikat bilgisini hayvaniyetiyle kendini tatmin için harcayanların hüsranını tarif mümkün değildir. İnsansının cenneti, deccalinkidir!

 16. İnsanlar bu dünyadan NASIL geçtiğine bakarlar, insansılar NE ZAMAN geçtiğine. Ne zaman geçersen geç, önemli olan nasıl geçtiğindir!

 17. Halife, Allâh esmâsının özelliklerini bir kompozisyon olarak açığa çıkaran varlık demektir. Kurân’da anlatılan halife kimdir?

 18. Ben biliyorum(!) Peygamber ile nebi, rasûl; Allâh ile tanrı aynı şeydir; diyenle din konuşmayın. Karşınızda beyin değil, bir teyp vardır!

 19. İslâm Dini, okuduğunu anlamayan hocalardan ve onlardan duyduklarıyla dini biliyorum sanan müslümanlardan çektiğini kimseden çekmedi!

 20. İnsanların gerçek yüzlerini yanında olmadığınız zamanlardaki arkadaşlarınıza sorun. Gerçek dostunuz yanınızda ve arkanızda aynı olandır.

 21. Seviyorum sözüne aldanırsanız, bedeli ağır olabilir. Nasıl sevdiğine, sizin için nelerinden geçebildiğine bakın. Ölçünüz sözü değil, fiili!

 22. Camide dini öğrenmiş, nasıl neye iman edilmesi gerektiğini öğrenmiş kaç kişi tanıyorsunuz?

 23. Varlığının ve hakikatinin Allâh Esmâsının bir kompozisyonundan ibaret olduğunu kavrayıp hissettiğinde, tüm Cumaların mübarek olacak!

 24. İnsanSI/beden topraktan evrimle yaratılmıştır. Halife “İnsan” ise Yaratılmamıştır!

 25. Hayvanlar korkutularak yönetilir. İnsansıların aklına hitap edilir. İnsanlar ise kalbi (şuur) ile algılar. Hakikatlerinden sözün kalbedir!

112 / 132

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!