1. Duyalım, duyuralım, yanlışı düzeltelim; bu HAC BAYRAMIDIR, HAYVAN KESME BAYRAMI DEĞİL! Ayrıca, Arafat’ta geçmiş günahlarına tövbe yanı sıra, varlığında Allâh Esmâsı dışında benliği olmadığını fark edenin benliğini kurban sembolüdür.

 2. Hadis: “Kula teşekkür Hakk’a şükürdür.” Allâh kuluna havale Hakk’a havaledir; çünkü beyninin hakikati Hakk’ın esmâsıdır.

 3. Yarın ya da birkaç gün sonra sizin için bir anlam taşımayacak şeylerle beyninize yorgunluk vermeyin. Zaten unutup gideceksiniz!

 4. Algına göre beynindeki evren ne kadar gerçek? Hangi boyutta hangi paralel evrende yaşamaktayız!!? 

 5. Ölümü tadınca hangi boyuta, nereye gideceğiz? Uzaylılar nereden geliyor? Başka kimler, hangi boyuttalar?

 6. “Allâh istemedikçe siz isteyemezsiniz” âyet. “Sizi de fiillerinizi de Allâh yarattı” âyet. Öyle ise...

 7. “Cinleri de insanları da yalnızca kulluk etmeleri (tapınmaları değil!) için yarattık” âyet. Allâh’ın yaratma amacı dışına çıkılabilir mi?

 8. Tanıdığın kabullendiğin kadarıyla “ben”inden değil; kendinden gayrının varlığı olmayan Allâh bakışıyla düşünmek! Düşündürüyorsa!

 9. Dışarında tanrı aramak, varlığındaki programı fark edememektendir. Esasen varlığını oluşturan program her hücrende mevcuttur!

 10. Varlığın hakikatine giden yol ya imandan geçer ya bilimden. Doğru bilimin vardıracağı nokta ise ismi Allâh olana çıkar! Yolun sonu imandır!

 11. Sonsuzluk karşısında edep haddini bilmektir! Haddini bilmemek ise ancak hastalıktır! Sağlıklı beynin düşünce sistemi ergeç acziyetini yaşar.

 12. İman, aklın haddini bilmesi sonucu ismi Allâh olana iman edip teslim olmuşluğu yaşamasıdır. Mükafaatı, yanmasının bitmesidir!

 13. ACZ, kudreti seyir hâlidir. Muhyiddini Arabî’nin en yüksek makâm olarak nitelendirdiği “abd-i acz” mertebesi, sonsuz Kudreti seyir mertebesidir.

 14. Dünün tekrarıyla avunanlara değil, an’ı değerlendirerek yarına hazırlananlaradır seslenişimiz.

 15. Ah dostlarım yarın sizin için hiçbir şey ifade etmeyecek dünya kavgalarıyla beyninizdeki muhteşem kapasiteyi harcarken bilseniz neler kaçıyor!

 16. Tanrı kabulü niçin şirki doğurur? 

 17. Senenin en az yarısında et yiyenlerin senenin bir gününde yoksullara et yedirmesinden daha doğal ne olabilir? Niçin yazdığımı ters anlıyorlar?

 18. Kurân’da mecaz, misal yoktur; yazıldığı gibi birebir anlaşılır diyenlere kapak olsun, okuyun (17. İsra’:89).

 19. Dilediğini düşün, sonucunu kesinlikle yaşayacaksın! Oku (2. Bakara:284)

 20. Kendi anlayışları dışındakileri dinsizlikle sapıklıkla suçlayanların dışladıklarına, varlıklarındaki Allâh’ı hatırlatmak en büyük kulluğumdur.

 21. Soruyorlar bana: TV dizisinde rolü gereği ölmüş oyuncunun arkasından çeşitli yerlerde gerçek cenaze namazı kılmış bir topluma ne anlatmaya çalışıyorsun? Olmayan bana kalsa, hiçbir şey anlatmam da; ne var ki Allâh kuluyum! Rabbim Allâh böyle istiyor!

 22. “HAC, ARAFAT’TIR” hadisince birkaç saat içinde Arafat’ta milyonlarla insan geçmişine tövbe ederek haccı yaşamış olacak. Darısı gidemeyenlere.

 23. Arafat’ta tövbe ile arınarak Hac Bayramına ulaşanlar gibi bizlere de Hac Bayramı yaşamak nasip olsun. Allâhım kalbimizi iman nuruyla doldur.

 24. Türk’ü, Kürt’ü BİR görmeyen, Allâh kulu deyip de sevmeyen, düşmanlık ateşini fitilleyen, Hakk’ı ebeden bulası değil!

 25. Hadis: “MERHAMET ETMEYENE MERHAMET OLUNMAZ.” Başkasına yaşam hakkı tanımayanın yaşama hakkı yoktur!

41 / 153

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!