1. Sen hiçbir zaman var olmadın! Beyinler kendi otomasyon sistemi içinde çalışıyor ve bu arada da “ben”i oluşturuyor. “Ben” beynin varsayımıdır.

 2. Beynin, göze göre ettir; mikroskopa göre nöron; bilimsel bakışa göre bilgi/data dalgası(wave); kuantum potansiyel; tasavvufa göre “el esmâ”. Eğer böyle ise, buradan nereye varırız? 

 3. Kaç paralel evren var, kaç boyut var? Âhiret nerede? Ölümü tadan nereye gidiyor? Düşünsek mi biraz? Bana ne mi? Öyle diyor benim kedilerim de…

 4. Bilmiyorum doğrusu ne? Gerçekleri göstererek insanları mutlu eden hayal balonlarını patlatmak mı, yoksa o balonlar içinde mutlu yaşatmak mı?

 5. Âdem yaratılıp “halife” özelliği verilmeden önce, arzda insansılar yaşıyordu. Vahşi, kan dökücü, mukallit. 

 6. Şiddet, vahşet, zorbalık, taklitçilik insansıların genetiğinin devamıdır. Rasûller ve velîlerin ahlâkı ise, hilâfet sırrından kaynaklanır.

 7. Kurân’ın bütünündeki bilgiden yoksun olanın bir kaç âyetin dedikodusuyla bizi eleştirmesini izlemek hoş oluyor. Önce Kurân’ı OKUsalar!

 8. Bir âyet hakkında söz etmeden önce, Kurân’ın ana fikrini ve ne vermek istediğini düşünüp, âyetleri o ana fikir içinde anlamak gerekir.

 9. Aklına yatmayanı, şartlanmana uymayanı, duyduklarınla bütünleşmeyeni, yeniçeri “istemezük”ü ile reddetmek, çağdaş düşünen insana yakışmaz!

 10. “Fitne” kelimesi Kurân’da “sınav objesi” anlamında kullanılır. İnancınla ilgili bir konuda sınav objesi olana takılıp kalmak veya kalmamak.

 11. Anlatttığım holografik evren ve beyin konusunun ehli sünnete uymadığını söyleyen muhterem, hoşgör cahilliğimi! Ne diyor bu konuda ehli sünnet?

 12. VORTEKS; insanları çekip içine alıp kendi frekansına uygun davranışlara mecbur eden bir tür enerji/data girdabıdır. 

 13. Hadis: “Allâh ahlâkıyla ahlâklanın”! Allâh ahlâkıyla ahlâklanmak için, beynin öncelikle Allâh indîndeki gibi düşünmeyi öğrenmesi gerekir.

 14. Herkes eliyle diliyle yaptığının sonucunu yaşar; sonra da döner karşısındakini suçlar! Karşısındakini suçlamak, beynin sigortasıdır.

 15. Pişmanlık; gafletin dilegelişidir. Pişmanlık; ben yaptığım şeylerin sonucunu düşünemiyorum itirafı ve dillendirişidir.

 16. İlerisini düşünmeden duygularıyla yaşamına yön verenin âkıbeti, gözyaşıyla yanmaktır!

 17. Yarının ne getireceğini kimse bilemez! An’ını düşünerek değerlendirip hiçbir işini yarına bırakma ki pişmanlık yaşamayasın.

 18. Biz yetişirken sokakta simit yedirtmezlerdi, alamayan olur gözü kalır üzülür diye. Şimdi herkesin sofrası, yemeği, pastası instagramda!

 19. Varoş görgüsüyle yetişmiş paralı varoşlar “BAK BENİM NEYİM VAR!” görgüsüzlüğünü internete de taşıdılar! Facebook ve instagram onlarla doldu.

 20. TR tsunami geçirip, kardeş kardeşe düşmanlığı ortaya koymadan NATO’dan çıkma gerçekleşmez. O Avrupa’da taşüstünde taş kalmayacağının işaretidir!

 21. Şayet TR, NATO’dan çıkarsa, Avrupa’daki Türklerin vatanlarına dönmeleri zamanıdır, orada taş üstüne taş kalmayacak, diye duymuştum. Görelim.

 22. AŞK, BİR’leştirir! Ya da yollar paralel devam eder, BİR’leşmeden! Ya da gün gelir, makas gelir ayrılır! Yaşayana! 

 23. Seni heyecanlandıran günler, gerçekte yaşadığını hissettiğin günlerdir. Kaç günün heyecan ve bunun sevinciyle geçti?

 24. Giderken ardından hayırla adını andıracak bir iş bırakmak önemlidir yaşamda. Dünya’da olman da değil, dünyalarında sevgiyle yer alman önemli.

 25. Birbirini suçlamakla ömür tüketen kavga ehlinin değil; Hakk’ın sevgiyle yaşayan gönül ehlinin sinesinde yer almak, Hakk’ın sevgilisi olmaktır.

38 / 153

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!