“Kul HUvAllâhu Ehad”ın üçte bire denk olması ise şöyle anlaşılmıştır... Allâh’ın TEK oluşunun tanımı, ölüm ötesi yaşam gerçeği ve ölüm ötesi yaşama hazırlanma önerileri olarak Kurân’daki konuları üçe ayırırsak, İhlâs Sûresi bunun birincisidir.

Esasen İhlâs Sûresi’yle ilgili olarak söylenecek pek çok şey var olmasına karşın, bu kitabın müsaadesi nispetinde bazı şeyleri size anlatmak istiyorum.

İhlâs Sûresi’nin içerdiği mânâyı, Allâh’ın bize bağışladığı anlayışa göre, “Hz. Muhammed’in Açıkladığı Allâh” isimli kitabımızda anlatmaya çalıştık. Bu sebeple burada bu konuya girmeyeceğim. Arzu edenler, İhlâs Sûresi’nin mânâsını oradan okuyabilirler.

Burada sizlere İhlâs Sûresi’yle ilgili küçük bir anımdan söz etmek istiyorum.

On yedi yaşındayken İstanbul Cerrahpaşa’daki evimizin karşısındaki Cerrahpaşa Camii’ne gitmiştim bir Cuma günü; henüz bu konuya yeni başladığım süre içinde... Arkada, kıyıda bir yerde otururken, birisi omzuma vurdu ve “Efendi hazretleri seni çağırıyor” dedi.

“Cuma Şeyhi” diye hitap edildiğini duyduğum yüz dört yaşında olan bir zât idi beni yanına çağıran... Sonradan Nakşıbendî Şeyhi olduğunu öğrendiğim, gözleri neredeyse hiç görmeme hâlindeki bu zât, beni o mesafeden nasıl görmüş de çağırmıştı!.. Her neyse, yanına gittim, elini öptüm; bana sordu, “Sana bir görev versem, yapar mısın?”... Serde o yaşın civanlığı var ki, sanki dağları delmeğe hazırım... “Elbette yaparım” demiştim... Ama hiçbir şey de bilmiyorum, henüz... Bana şunu teklif etti o zât.

“Ne kadar zamanda yapabilirsen, yüz bin İHLÂS çek ve ondan sonra yanıma gel!..”

Ne çare ki, bir hafta sonra, o zâtın ölüm ötesi yaşama intikâlini öğrendim. Ama gene de verdiğim sözü tutup yirmi gün içinde yüz bin İhlâs okumayı tamamladım... Umarım, Allâh, okumuş olduğum bu İhlâs’lar hürmetine beni bağışlar ve bu sûrenin sırrına erdirir...

Dolayısıyladır ki, fakîr, tüm mümin kardeşlerine imkânları nispetinde bu çalışmayı tavsiye eder. Allâh kolaylaştıra!..

Evet, bakın Hazreti Rasûlullâh ashabıyla bu konuda ne konuşmuş...

Ebu Hureyre (r.a.) naklediyor:

“Toplanın, size Kurân’ın üçte birini okuyacağım...” buyurdu Rasûlullâh (s.a.v.)... Bunun üzerine toplanıldı... Sonra Rasûlullâh evinden çıkıp, “Kul HUvAllâhu Ehad” Sûresi’ni okudu... Sonra tekrar evine girdi... Bunun üzerine birbirimize Semâdan bir haber geldi herhâlde ki, evine girdi... diye konuştuk, yeni bir vahiy geliyor sandık...

Sonra Rasûlullâh (s.a.v.) evinden çıktı ve buyurdu ki:

— Ben size Kurân’ın üçte birini okuyacağım, dedim... Dikkat edin, İHLÂS Sûresi, Kurân’ın üçte birine denktir!..

Gene Ebu Hureyre (r.a.) naklediyor:

Rasûlullâh (s.a.v.) ile bir yere geldik, baktık ki bir adam; Kul HÛvAllâhu Ehad, Allâhus Samed, lem yelid ve lem yûled, velem yekün leHÛ küfüven Ehad’ı okuyor...

“Vacib oldu!..” buyurdu Rasûlullâh...

Ne vacib oldu Yâ Rasûlullâh?.. diye sordum kendisine...

Buyurdu ki:

“Cennet!..”

Hemen gidip adamı müjdelemeyi istedim, fakat korktum ki, Rasûlullâh (s.a.v.) ile yemek yeme şerefini kaybederim... Daha sonra da adamın yanına gittim, ama ne var ki adam gitmişti.”

Ebu Derdâ (r.a.) naklediyor:

Rasûlullâh (s.a.v.) buyuruyor:

“Sizden biri bir gecede Kurân’ın üçte birini okumaktan âciz olur mu?”

“İnsan, Kurân’ın üçte birini nasıl okur?..” diye ashabı sordular...

Bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Allâh Azze ve Celle Kur’ân-ı Kerîm’i üç cüze ayırdı. Kul HÛvAllâhu Ehad’ı da bunlardan biri kıldı”!..

Bir başka hadîs-î şerîf’te gene Hazreti Rasûlullâh AleyhisSelâm bakın ne buyuruyor “İHLÂS” Sûresi için:

“Her kim bin İhlâs okuyup ruhuna yollarsa, Allâh o kişiyi cehennemden azât eder”... Dolayısıyla belirli gecelerde veya âhirete intikâl eden sevdiklerimize bin İHLÂS okumayı âdet edinirsek, hem onlar çok büyük faydalar elde ederler hem de bizler.

İhlâs Sûresi okumanın sonsuz ve sınırsız faziletini anlatamayacağımıza göre, şimdilik bu kadarla iktifa edip, gelelim “muavvizeteyn”e... “Sığındırıcılar”a...

45 / 85

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!