17. Isra' Sûresi

İsra Suresi Mekke döneminde 50. sırada nazıl olmuştur... Bazı ayetlerinin (73-76... gibi) Medine döneminde nazıl olduğu da söylenir...

“İsra” sözlük olarak, gece yolculuğu/geceleyin yürümek/gece yürüyüşü yaptırmak, manalarına gelir... Bu surenin 1.ayetinde, Hz.Rasulullah’ın geceleyin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya  isra edilişinin anlatılması dolayısıyla  sure bu ad ile anılıp şöhret bulmuştur... Bu sureye ayrıca, İsrailOğullarından bahsetmesi ve ihtiva ettiği bazı hükümlerin “On Emir” ile paralellik göstermesi dolayısıyla “Ben-i İsrail Suresi” de denir...

Bir çok esas-ı diniyye, nübüvvet-risalet-vahiy realitesi ve vahdet esasları ihtiva eden bu surede Makam-ı Mahmud (79.ayet) ve ayet-ül ızz (111.ayet) de bulunmaktadır...

Sure, 111 ayettir...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!