Sayfayı Yazdır

İlminde, İlmiyle İlmini Seyir #11

Kendisinden gayrı mevcut olmayan "HÛ", İlminde (ilim boyutunda), İlmiyle, "El Esmâ ül Hüsnâ" tanımlamasıyla işaret edilen özelliklerini (Kuantum Potansiyel), "İlmini" seyretmiştir... Bu seyrin başı ve sonu yoktur. "HÛ", bu seyrettikleriyle kayıtlanıp sınırlanmaktan münezzehtir (âlemlerden Ganî'dir).

İşte hakkında konuşulan âlemler ve içindeki her şey, "El Esmâ" seyri mertebesinde, seyrin oluşumuyla; "yok" iken "El Esmâ" özellikleriyle "var" olmuştur!

Hakkında söz edilen her şey, "Allâh isimleri" diye kısaca bahsedilen ve "El Esmâ" ile işaret edilen özelliklerin sanki bir bileşim şeklindeki açığa çıkışlarıdır. Tıpkı, yüz küsur atomun değişik bileşenler hâlinde algılanan sayısız madde ve canlı türlerini meydana getirmesi gibi...

Video Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:33 Beyin konusunu sizden başka açıklayan yok ve özellikle tasavvufla, İslam’la bu beynin çalışma prensiplerini ve bunların detaylarına, çözümlemelerine giren de kimse yok.

01:42 Tasavvufta kendinden kendine seyir gibi, ilminde ilmiyle ilmini seyrediyor gibi, bizlerin bu devirde kolay anlayamayacağı bir durum, çok anlaşılır bir hale geliyor eğer konuya beyin persfektinden bakarsak.

02:00 Beyin, mecaz mıdır? Bu da bir mecaz, bu da hükmünü yitirecek mi bir süre sonra?

02:08 Eğer konuyu gerçekten anlayabilirsek, herkesin anladığı manada bir beyin yok zaten. O beyin dediğimiz şey orijinali itibarıyla bir bilgi paketi, data paket.

02:42 Bilgi bilgiyi çözüyor, bütün yaşam bundan ibaret.

03:30 Kuantum potansiyel dediğimiz şey esasında Kuran’ın bahsettiği rahmaniyet mertebesidir, Rahmandır.

04:31 Kuran’ın başında "Bismillahirrahmanirrahim" deriz.

05:19 Alemlerin Rabbı demek her bir alem olan bütün birimlerin, bütün beyinlerde Rab yani ondaki özellikleri meydana getiren O’dur demektir.

06:53 Güneşin batıdan doğması

07:33 Güneşin batıdan doğması bir semboldür, bir mecazdır.

08:25 Batı dünyasının modern bilim, tıp, fizik adı altında ki açılımları, bulguları aslında İslam’a hizmet ediyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Videoyu İndirebilirsiniz!