Sayfayı Yazdır

53 - Necm Sûresi

"Euzü Billahi mineş şeytanir racim"

BismillahirRahmanirRahıym

 1. Necm’e (bölüm bölüm açığa çıkararak tüm hakikati anlatana) yemin olsun ki,

 2. Arkadaşınız ne saptı ne de azdı!

 3. (O), hevâsından (hayalî şeyleri) konuşmaz!

 4. O yalnızca vahyolunan bir vahiydir!

 5. O’na kuvveleri şiddetli olan talim etti!

 6. O (kuvve) kendini fark ettirdi, böylece de istiva etti (böylece de vahye açık hâle geldi)!

 7. O, Ufuk-u Âlâ (tüm dışsallığı kaplamış - âfakta) olduğu hâlde!

 8. Sonra yaklaştı, tedelli etti (âfaktan enfüse dönüştü müşahedesi).

 9. İki yayın birleşimi (kab-ı kavseyn) veya Edna (daha da yakın) oldu!

 10. Böylece kuluna vahyettiğini vahyetti.

 11. FUAD (Kalbindeki nöronların beyinde açtığı gerçeklikle bütünleşti dıştan gelen bilgi) yalanlamadı (inkâr etmedi) gördüğünü!

 12. Gördüğü hakkında O’nunla tartışıyor musunuz?

 13. Andolsun ki Onu bir daha gördü (hakikatin bilincine inişiyle fark edilmesinde).

 14. Sidret-ül Münteha (şuur olarak sonsuz yaşam hissedişi) indînde.

 15. Cennet-ül Me’va da Onun (Sidret-ül Münteha’nın) indînde yaşanır!

 16. O an ki, Sidre’yi (varlığını) bürüyen (hakikat nûru) bürüyordu (beden hissi kaybolmuş bir hâlde)!

 17. Görüşü ne kaydı (gayrı kavramına); ne de haddi aştı (hakikati müşahededen dolayı tanrılık davasına düşüp, Firavunlaştı)!

 18. Andolsun ki, Rabbinin (Hakikatini var kılan Esmâ özelliklerinin) işaretlerinden en büyüğünü gördü!

 19. Gördünüz mü Lat’ı, Uzza’yı?

 20. Diğer üçüncüleri Menat’ı (böyle bir mi’râc yaşatabilirler mi)?

 21. Erkek sizin, dişi O’nun mu?

 22. Öyle ise bu insafsız paylaşmadır!

 23. Onlar ancak sizin ve atalarınızın isimlendirdiği, Allâh’ın hiçbir delil inzâl etmediği (arkası - müsemması olmayan yalnızca) isimlerden ibarettirler! Onlar, ancak zanna ve nefslerin hoşlandığı kuruntulara uyarlar... Andolsun ki kendilerine Rablerinden hakikat ilmi gelmiştir!

 24. Yoksa insanın her dilediği olacak diye bir kural mı var?

 25. Allâh (Esmâ’sının özelliklerinin açığa çıkması) içindir sonsuz gelecek yaşam da dünya da!

 26. Semâlarda nice melek vardır ki, Allâh’ın dilediği ve razı olduğu için verdiği izin dışında, onların şefaati hiçbir fayda vermez!

 27. Muhakkak ki sonsuz geleceklerine iman etmeyenler, melekleri elbette dişi olarak tanımlarlar.

 28. Oysa bu hususta onların bir ilmi (delilleri) yoktur... Onlar ancak zanna uyuyorlar! Muhakkak ki zan, gerçeği yansıtmaz!

 29. Bizim zikrimize (hatırlattığımız hakikate) sırtını dönen ve dünya hayatının zevklerinden başka bir şey istemeyenden yüz çevir!

 30. Bilgilerinin onları ulaştıracağı son nokta işte budur (dünya zevkleriyle yaşayıp vefat etmek, başkasını düşünemezler)! Muhakkak ki Rabbin “” yolundan sapanı daha iyi bilir! “” daha iyi bilir hakikate ereni!

 31. Semâlarda her ne varsa ve arzda her ne varsa Allâh (Esmâ’sının işaret ettiği özelliklerin açığa çıkması) içindir! (Bu) kötü fiilleri açığa çıkaranlara yaptıklarının sonuçlarını yaşatması, güzel davrananları da en güzeli ile cezalandırması içindir!

 32. Onlar ki, büyük suçlardan (şirk, iftira, öldürmek vb. gibi) ve fevahişten (zina vb. gibi) uzak dururlar; beşeriyetin sonucu ufak suçlar dışında... Muhakkak ki Rabbinin mağfireti geniştir! O varlığınızı Esmâ’sıyla oluşturan olarak sizi daha iyi bilir; arzdan (bedeniniz) sizi inşa ettiğinde ve analarınızın karınlarında ceninler hâlindeyken! O hâlde nefslerinizi (benliğinizi) temize çıkarmaya çalışmayın! O, korunanın kim olduğunu (Esmâ’sıyla yaratanı olarak) bilendir!

 33. Yüz çevirip geri döneni gördün mü?

 34. Az (bir şey) verip, (sonra vermeyi - infakı kesip) sımsıkı tutanı!

 35. Gaybın ilmi onun indînde de, o mu görüyor?

 36. Yoksa Musa’nın sayfalarında olanlar (bilgiler - hükümler) haber verilmedi mi?

 37. O çok vefalı İbrahim (-in sayfalarında olanlar)?

 38. Hiçbir günahkâr bir başkasının günahını yüklenmez!

 39. İnsan için yalnızca çalışmalarının (kendisinden açığa çıkanların) sonucu oluşacaktır!

 40. Onun çalışmasının sonucu da yakında görülecektir!

 41. Sonra ona tastamam (yaptıklarının) sonuçları yaşatılacaktır!

 42. Muhakkak ki gidişin sonu rabbinedir!

 43. Muhakkak ki “”dur, güldüren de ağlatan da!

 44. Muhakkak ki “”dur, ölümü tattıran da (ilimle) dirilten (bâ’s eden) de!

 45. Muhakkak ki “”, iki cinsi erkek ve dişi yaratan...

 46. Sperm olarak atıldığında (Rahime)!

 47. Muhakkak ki neş’e-i uhrâ (ikinci yaşam) O’nadır!

 48. Muhakkak ki “”dur, ganî eden de fakir kılan da.

 49. Muhakkak ki “”dur, Rabbüş Şi’ra (Sirius yıldızının Rabbi)!

 50. Muhakkak ki “HÛ”dur, önceki Ad’ı helâk eden.

 51. Semud’u da... (Öyle ki) geriye (onlardan kimse) bırakmadı!

 52. Daha önce de Nuh kavmini... Muhakkak ki onlar, evet onlar daha zâlim ve nefsanî yaşamda daha beterdiler.

 53. Mü’tefikat’ı (helâk olmuş şehirleri; Sodom ve Gomore’yi) yerin dibine batırdı!

 54. Böylece bürüdü onları, bürüdükleriyle (suçlarının karşılığı olarak)!

 55. Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinden kuşku duyarsın!

 56. İşte bu da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır!

 57. O yaklaşan (ölüm) yaklaştı!

 58. Onu Allâh dûnunda (ölüm sıkıntısını) açacak biri yoktur.

 59. Şimdi siz bu olayı (ölümle başlayan ölümsüz hayatı) acayip mi buluyorsunuz?

 60. Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz!

 61. Siz keyfinize bakıp oyalanıyorsunuz!

 62. Secde edin (Esmâ’sıyla hakikatınız olan) Allâh’a (indîndeki “yok”luğunuzu fark edin) ve kulluğunuza devam edin. (62. âyet secde âyetidir.)

53 / 114

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sûreyi İndirebilirsiniz!