109. Kâfirûn Sûresi

Kafirun Suresi, Mekke-i Mükerreme’de 18.sırada nazıl olmuştur... 6 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “el-Kafirun” (o kafirler)den alır... “Kafir”, gerçeği örten, Hak’dan ve Diyn’den perdeli demektir... Bu sureye ayrıca “İbadet” Suresi de denir...

Bu surenin sebebi nüzülü için şu rivayet edilir:

Mekke müşriklerinin önderleri (Velid b. Muğire, As b.Vail,..) Hz.Rasulullah’a şöyle bir öneride bulunurlar: “Ya Muhammed!... Gel sen bizim dinimize tabi ol, biz de senin diyinine tabi olalım... Bir yıl sen bizim ilahlarımıza tapınıp ibadet et, bir yıl da biz senin ilahına ibadet edelim... Eğer ilahlarımıza ibadet etmek suretiyle bir hayra ulaşırsan(bir gelişme olursa), bize iştirak edersin (beraberce geleneksel diyinimizi devam ettiririz)... Biz de bundan bir haz duyarız... Eğer biz senin ilahına ibadet eder, senin elinle bir hayra ulaşırsak (biz de bir gelişme olursa), sana iştirak ederiz... Bundan da sen zevk duyarsın” dediler... Bunun üzerine Hz.Rasulullah: “Allah’a, gayrını ortak koşmaktan Allah’a sığınırım” dedi... Bunun üzerine bu sure nazıl oldu... Hz.Rasulullah da erkenden Mescid-i Haram’a gidip orayı dolduran Kureyşlilere Kafirun Suresini okudu... Bu yüzden Kureyşliler ümitsizliğe düştüler...

Kafirun Suresi hakkında bazı hadis-i şerifler:

“Kul ya eyyühelKafirun” Kur’anın dörtte birine denktir...

Abdullah i. Ömer’den (r.a.) rivayet ediliyor... Nebiy s.a.v. ashabı ile bir sefer’de sabah namazını kıldı... “Kul ya eyyühelKafirun” ve “Kul HuvAllahu Ehad”ı okudu... Sonra dedi ki: “Size Kur’an’ın üçte biri ile dörtte birini okudum”...

(Nitekim bu iki sureye el-Mukaşkışetan= iki şifa veren, el-Ihlasayn= iki ihlas, denir)...

Cübeyr b. Mut’im(r.a.)den rivayet ediliyor... Nebiy s.a.v. şöyle buyurmuş: “Ey Cübeyr, bir sefere çıktığında, görünüş itibarıyla arkadaşlarının en örneği(en güzeli) ve azık itibarıyla da en çok olanı olmak hoşuna gider mi (istermisin)?”... “Evet” dedim... (Hz.Rasulullah) buyurdu ki: “Kul ya eyyühel kafirun’dan kul euzü birabbinnasi’ye kadar(tebbet hariç) şu beş sureyi oku... Okumana <BismillahirRahmanirRahıym> ile iftitah et (başla)”.... (Cübeyr) dedi ki: “Allah’a yemin ederim ki ben malı çok olmayan birisi idim... Sefere çıktığımda da onların (arkadaşlarımın) görünüşte en kötüsü, azığı en az olanı olurdum.... Fakat bunları okumaya başladığımdan itibaren seferden geri dönünceye kadar görünüşü onların en güzel olanı ve azığı en çok olanı ben olurdum”.

Bir adam gelip Hz. Rasulullah’tan kendisine bir tavsiyede bulunmasını talep eder... (Hz.Rasulullah) şöyle buyurur: “Uyuyacağın vakit <Kul ya eyyühelKafirun> suresini oku... Muhakkak ki o şirk’ten bir berat’tır”.

Kafirun Suresinde: İbadet ve kulluğun dayandığı gerçek... Kafir kime denir... Diyn’de zorlama yoktur’un hikmetli bir izahı,... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Dinlemeyi İndirebilirsiniz!