Sayfayı Yazdır

İnsan Ve İnsansı Farkı

Abdullah bin Amr (r.a.)’tan rivayet edilmiştir: Rasûlullâh (s.a.v.) elinde iki kitap (tutuyormuşçasına) üzerimize çıkageldi ve:
– Bu kitabın ne olduğunu biliyor musunuz?.. buyurdu.
– Hayır yâ Rasûlullâh, ancak bize bildirirsen... dedik.
Bunun üzerine sağ elindeki kitap için;
– Bu, Âlemlerin Rabbi’nden bir kitaptır!.. Cennete gireceklerin adları, baba ve kabilelerinin isimleri, bu kitapta mevcuttur!.. Orada son kişilerine kadar icmâlen yazılmıştır ki, artık onlar kesinlikle artırılmayacak ve eksiltilmeyecektir!..
Sonra sol elindeki kitap için de;
– Bu da Âlemlerin Rabbi’nden bir kitaptır. Cehenneme gireceklerin adları, baba ve kabilelerinin isimleri bu kitapta mevcuttur. Orada son kişilerine kadar icmâlen yazılmıştır. Artık onlar asla artırılmayacak ve eksiltilmeyecektir!..
– Yâ Rasûlullâh, durum önceden tamamlanmış ise; o hâlde amel neye yarar?..
Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:
– Doğru olun ve mutedil davranın. Çünkü cennete girecek kişi, her ne amel işlemiş olursa olsun, onun ameli cennet ehlinin ameli ile son bulacaktır!.. Cehenneme girecek kişi de, ne amel işlemiş olursa olsun cehennem ehlinin ameli ile ameline son verecektir!.. Rabbimiz kullarin kaderini tayin etmiştir!.. Bir bölük cehennemdedir!..

Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
– Hiçbir kişiyi onun güzel işi ve ibadeti cennete koyamaz!..
Bunun üzerine ashabı sordu:
– Seni de mi koymaz Yâ Rasûlullâh?..
Rasûl-ü Ekrem şöyle cevap verdi:
– Evet, beni de!.. Allâh’ın fazlı ve rahmeti beni kuşattığı için cennete girerim. Bu sebeple ashabım, iş ve ibadetinizde ifrat ve tefritten sakının. Doğru yoldan gidip Allâh’a yaklaşınız. Sakın hiçbiriniz ölümü temenni etmesin!.. Çünkü o, hayır sahibi ise, hayrını artırması umulur; günahkâr ise tövbe ederek ölmesi beklenebilir. (Tecrid: 1918)

- Eğer dileseydik, her benliğe kendi hakikatini elbette fark ettirirdik! Ne var ki benden: “Cinlerden ve insanlardan oluşan toplulukla cehennemi elbette dolduracağım” sözü hak olmuştur. (32.Secde: 13)

- İnsan denen tür, "ceale" hükmüyle açığa çıkan halifeliği yaşayan ve halifeliğine iman edenlerdir.
- İman etmemiş insansı türü, kendilerini beden kabul edip, sadece bedene dönük yaşam içindedirler.
- Kendini Halife olarak hissedip yaşayanlar, Allâh ahlâkıyla yaşamak durumundadırlar, akıbetleri cennettir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!