102. Tekâsür Sûresi

Tekasür Suresi’nin, Mekke-i Mükerreme’de 16.sırada nazıl olduğu meşhur rivayettir... 8 ayettir... Adını, ilk ayetindeki “et-Tekasür” (çokluk övünüşü, çoğaltma yarışı; çokluk, kesret)den alır...

Tekasür Suresinde: Tekasür’ün yani çokluk kuruntusunun, beşduyu dünyasının aldatıcılığı... Gerçeğe ancak “yakiyn” ile muttali olunduğu... Vefat’tan önce görmenin yolu ve perdeleyen dünyamız... Yakiyn mertebeleri... gibi önemli konular açıklanmaktadır...

Click to View Transcript of This Video!

1-) Elhakümüt tekâsürü;

Tekasür (zenginlik ve sülaleniz) sizi aldatıp oyaladı!

2-) Hattâ zürtümülmekabir;

Öylesine ki mezarlıkları ziyarete gittiniz.

3-) Kellâ sevfe ta’lemun;

Hayır! Yakında (vefat ile) bileceksiniz.

4-) Sümme kellâ sevfe ta’lemun;

Sonra (yine) hayır, yakında bileceksiniz.

5-) Kellâ lev ta’lemune ‘ılmel yekıyn;

Hayır! İlm-el yakîn (olarak vefattan önce) bilseydiniz!

6-) Le terevünnelcahıyme;

Andolsun, cahîmi mutlaka görürdünüz!

7-) Sümme leteravünneha ‘aynel yekıyn;

Sonra yemin olsun onu (cehennemi) kesinlikle ayn-el yakîn - gözlerinizle göreceksiniz.

8-) Sümme le tüs’elünne yevmeizin ‘anin na’ıym;

Sonra andolsun, elbette sorulacaksınız o süreçte nimetlerinizden.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu İzlemeyi İndirebilirsiniz!