Sayfayı Yazdır

Tekliğin Esasları

“O”, “Vâhid” ve “Ahad”dır... Yani bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılması mümkün olmayan, “ALLÂH”tır. Çokluk yani kesret görüntüsü ise vehim ve şartlanmalar ile beş duyunun kapasitesi yüzünden meydana gelmektedir.

“Âlemler” isminin müsemması da O’dur!.. Çünkü gayrısı yoktur!..

“O ve O’ndan meydana gelmiş bir âlemler” müşahedesi, perdesi kalkmamış olan kişideki, Nûr perdelerinin meydana getirdiği düşüncelerdir.

Gerçekte, âlem Tek varlıktan ibarettir. Yani, tek bir yapıdır!.. Tek’in teklerinin tek tek zikri olmaz!..

Hz. Âli; “Görmediğim Allâh’a ibadet etmem” demiştir.

“Hiçbir şey görmem ki, evvelinde Allâh’ı görmüş olmayayım” demiştir Hz. Ebu Bekir...

“O” her şeydir ve her şey “O”nun Efâl mertebesindeki görüntüsüdür... Kesret âlemi de budur!.. Vahdeti anlamak üzere yola çıkmış kişilerce çıkılan ilk basamak budur!..

Sohbet Metnini Görmek İçin Tıklayın

00:10 Teklik yani Allâh'ın Vahdaniyeti...

06:30 Kesret nedir? Kendindeki hangi manayı seyretmeyi dilediyse, ona uygun sûrete bürünmüştür!!! Esma ül Hüsna, varlıkta TERKİPLER halinde açığa çıkar!.. Bu terkipsel yapılar, birimleri meydana getirir...

13:00 Meleklerin varlık özellikleri... Cinlerin varlık özellikleri...İnsanın varlık özellikleri... İnsanın hilafete layık oluşunun şartları...

17:30 İlm-el yakin... Sebepler alemi ve bu alemin gerçekleri... 'Biz her şeyi kaderiyle halk ettik'(Kamer:49)... İrade-i Küll ve irade-i cüz diye iki ayrı şey yoktur!.. Hak, zarar görür mü?..

31:00 Teklik bilgisi alındıktan sonra çok önemli bir yanılgı noktası!... Neden hakikatlere vakıf olan bile cehennemdedir?.. 'Kimse ameliyle cennete gidemez!'... Hakikat ilmiyle birlikte marifet ilminin de bahşedilmesinin sonuçları...

39:45 Asla gözden kaçırılmaması gereken bir husus: Geçmiş ve gelecek tüm günahları affedilmiş olan Rasûlullâh asla sistem gereği olan çalışmaları terk etmemiştir!!!

46:30 Hayır ve şerr nedir?.. Her birim programı doğrultusunda fiiller ortaya koyar!..

59:00 Şu an birimlerin olması nasıl tekliğe ters düşmüyorsa, ölüm ötesi yaşamda da ters düşmez!.. İnsan, terkipsel yaşamın şartlarını yerine getirerek yaşadığı sürece hüsrandadır!.. Hakikatine iman edenler, bunun gereğini yapanlar, bu inancı dillendirenler ve sabrı tavsiye edenler kurtulmuştur (ASR suresi)...

1:04:30 Arınma çalışmalarının merhaleleri: Emmare, levvame, mülhime, mutmaine... Mülhime girdapları... Mutmaine'de kendini beden kabulü kalkar, bu da aşılırsa Nefs-i Radiye denen, her birimden razı olma durumu yaşanır (tecelli-i efal veya ilm-el yakin)... Bu da geçilirse Mardiye gelir, bunlardan tamamen ayrı bir haldir... Burada şuur, birimler içinde yaşama halini kaybeder, kesret müşahedesi kalkar (Tecelli-i sıfat)... Bunların da ötesinde Safiye denen, vasıflarını seyirden de geçmiş bir hal vardır ki, burda söz biter... Dünyada aması olduğun şey, ahirette de aması olacağın şeydir!..

1:21:00 Şuurda yaşamayı murad etmişse, vehmin hükmünden kurtuluş yollarını ona kolaylaştırır... Birimsel yaşamayı murad etmişse vehmin hükmüne sokar... Vehmin hükmünde olma sınırı ile vehmi hükmü altına alma sınırı, kişinin tekliğe geçiş sınırıdır...

1:25:00 Esasen ölüm 3 tür: Fiziki ölüm, fiilî ölüm, hükmi ölüm...Fiziki ölüm gelene kadar vehmin hükmünden kurtulamamış olan, fiziki ölümle birlikte bu şansını tamamen kaybeder...

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Sohbeti İndirebilirsiniz!