“Sana bu tasnifi verirsem, kendin de bulabilirsin... Ama gene de seni fazla merakta bırakmadan söyleyeyim, ve sonra da izah edeyim...

Sen, iç yapın itibarıyla Kova burcunun, dış yapın itibarıyla da Yay burcunun etkisi altında bulunan, bir beden aracına sahip olarak gelmiş bulunuyorsun...”

“Peki, herkesin yapısı böyle ayrı ayrı mıdır?.. Mesela Gönül’ün..?”

“Onun içi havadır, dışı ise su!.. Şöyle de diyebiliriz. ‘Ana’ burcu havadır; ‘yükselen’ burcu ise su!..”

“‘Yükselen’ de ne demek?”

“‘Yükselen burç’ tâbiriyle, kişinin dünyaya geldiği anda, yükselmekte olan burç kastedilir...”

“Peki nasıl hava−su oluyor Gönül?.. Yani, ikisi de ayrı burç mu?..”

“Hayır... Esas burcu İkizler’dir onun, yükselen burcu ise Akrep!.. Ancak bu burçlardan biri hava karakteristiğine sahiptir, diğeri ise su grubundandır. Sana şöyle açıklayayım...

Burçlar şöyle sıralanmıştır:

Koç – Boğa – İkizler – Yengeç – Aslan – Başak – Terazi – Akrep – Yay – Oğlak – Kova – Balık.

Toplam 12 eder... Bunlar; Ateş, Toprak, Hava ve Su olarak sıralanır.

Baştan itibaren takip edersek bu sırayla;

Koç−ateş, Boğa–toprak, İkizler−hava,

Yengeç−su, Aslan−ateş, Başak−toprak,

Terazi−hava, Akrep−su, Yay−ateş,

Oğlak−toprak, Kova−hava, Balık−su şeklinde sıralanmış olur.

Şimdi insanların bir kısmı sırf hava grubu olabilir. Veya senin yapında, hava ile ateş... Yahut hava ile toprak olur, veya hava ile su!.. Keza hepsi de böyle olabilir... Yani iç yapısı ya havadır, ya topraktır, ya ateştir, ya da su!.. Keza dış yapısı da gene ya ateştir, ya topraktır, ya havadır, ya da su!..”

“Peki, herkes böyle midir?”

“Herkes bu ana gruplardan birindedir muhakkak. Zaten insanların birbirlerine karşı duydukları sempati veya antipatinin de altında bu esas yatar. Yapıları birbirine uyanların arasında sempati, yani yakınlık; yapıları birbirine ters düşenler arasında da antipati, yani soğukluk vardır.”

“Anlayamadım!.. Nasıl oluyor bu yakınlık ve uzaklık?..”

“Şimdi bak... Ateş ve hava grubundan olanlar birbirlerine karşı yakınlık duyarlar, su ile toprak grubu da gene birbirlerine karşı yakınlık duyarlar. Sizin, ezelde ruhlar birbiriyle anlaşmış, ya da uzak düşmüş, dediğiniz olay da budur!”

“İçim ısınıverdi bir anda, deriz hani, ya da buz gibi soğuk adam, deriz? Bununla mı ilgilidir yani..?”

“Evet!..”

“Peki bu grupların özellikleri nedir?.. Yani ateş, hava, su, toprak kelimeleri ile kastedilen esas mânâlar yani, demek istiyorum… Yanılmıyorsam, bunlar sembolik kelimelerdir, demiştin az evvel!”

“Evet... Ateş grubundan olan insanlarda özellikle kendini beğenme, kendini çevresindekilerden üstün görme, inatçılık gibi temel vasıflar ağır basar. Mutlaka çevrelerindekilere hâkim olmak, onları yönetmek isterler. Gösterişli, zevkli, şaşaalı bir hayata yöneliktirler...

Hava grubundan olanlar ise, son derece hareketli bir yapıya sahiptirler... Ancak burada şunu belirteyim, mesela seni ele alalım.

Sen her ne kadar iç yapında Kova’nın tesiri altında yani hava grubundansan da, dış yapın itibarıyla Yay’ın programında ve ateş grubundansın. Bu sebeple, senin hareketliliğin, düşünce dünyanda kendini gösterir sadece. Dış yapın ise, şimdi açıkladığım ateş grubuna girer ve seni dışardan görenler, ateş özelliklerini bulurlar sende... 

46 / 83

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bu Kitabı İndirebilirsiniz!